Minimimått och maximimått för fångst

Hitta på sidan

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått och maximimått som gäller för ett antal arter.

Minimimått och maximimått för fångst, kust och hav

Fiskar av nedan angivna arter får fångas endast om de håller följande minimimått räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.

Fiske med handredskap

Vid fiske med handredskap inom kustvattenområdet gäller minimimåttet enbart gädda, gös, harr, lax, öring och torsk.

Minimimått och maximimått

Minimimått

Art

Minimimått

Maximimått

Område

Europeiskt ostron

6 cm


Samtliga havsområden

Stillavahsostron

Inget minimimått


Samtliga havsområden

Hummer

9 cm carapaxlängd


Skagerrak, Kattegatt, Östersjön delområde 23

Havskräfta

3,2 cm carapaxlängd, 10,5 cm totallängd


Skagerrak, Kattegatt

Lax

45 cm


Skagerrak, Kattegatt utom Svinesund och Idefjorden

Lax

50 cm


Svinesund och Idefjorden

Lax

60 cm


Östersjöns samtliga delområden

Öring

45 cm


Skagerrak, Kattegatt utom Svinesund och Idefjorden

Öring

40 cm


Svinesund och Idefjorden

Öring

50 cm


Östersjöns samtliga delområde

Harr

30 cm


Östersjön delområde 29 norr om lat. 60 00 N, 30-31

Gädda

40 cm


Östersjöns samtliga
delområden söder om gränsen mellan Västernorrlands och Västerbottens län för alla tillåtna redskap utom
1) handredskap
och 2) ryssjor i området från gränsen mellan
Östhammar och
Tierps kommuner
till gränsen mellan
Västernorrlands
och Västerbottens län

Gädda

40 cm

75 cm

För handredskap i Östersjöns samtliga delområden söder om gränsen mellan Västernorrland och Västerbottens län.

 

För ryssjor från gränsen mellan Östhammar och Tierps kommuner till gränsen mellan Västernorrlands och Västerbottens län

Gös

45 cm


Östersjöns samtliga delområden för alla tillåtna redskap utom handredskap och ryssjor

Gös

45 cm

60 cm

Östersjöns samtliga delområden för handredskap och ryssjor

Sill

18 cm


Skagerrak, Kattegatt

Makrill

20 cm


Skagerrak, Kattegatt

Makrill, vid foderfiske

30 cm


Skagerrak, Kattegatt

Taggmakrill

15 cm


Skagerrak, Kattegatt

Torsk

30 cm


Skagerrak, Kattegatt

Torsk

38 cm


Östersjöns samtliga delområden

Kolja

27 cm


Skagerrak, Kattegatt

Gråsej

30 cm


Skagerrak, Kattegatt

Kummel

30 cm


Skagerrak, Kattegatt

Vitling

23 cm


Skagerrak, Kattegatt

Skrubbskädda

20 cm


Skagerrak, Kattegatt

Skrubbskädda

23 cm


Östersjön delområde 22-25

Skrubbskädda

21 cm


Östersjön delområde 26-28

Skrubbskädda

18 cm


Östersjön delområde 29-syd

Rödspätta

27 cm


Skagerrak, Kattegatt

Rödspätta

25 cm


Östersjöns samtliga delområden

Sandskädda

23 cm


Skagerrak, Kattegatt

Rödtunga

28 cm


Skagerrak, Kattegatt

Bergtunga

25 cm


Skagerrak, Kattegatt

Äkta tunga

24 cm


Skagerrak, Kattegatt

Slätvar

30 cm


Samtliga havsområden

Piggvar

30 cm


Samtliga havsområden

Glasvar

25 cm


Skagerrak, Kattegatt


Minimimått för fångst i sötvattensområden

Tabellen avser minimimått för Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland och de vattendrag som står i förbindelse med dessa sjöar till det första definitiva vandringshindret.

För övriga sötvattensområden kontakta fiskerättsägaren som beslutar om regler för fisket.

Fiskar av nedan angivna arter får fångas endast om de håller följande minimimått räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.

Minimimått

Art

Minimimått

Område

Lax

60 cm

Hela tillämpningsområdet

Öring

60 cm

Vänern med angränsande vattendrag

Öring

50 cm

Vättern och Mälaren med angränsande vattendrag

Öring

45 cm

Storsjön

Öring

35 cm

Dammån och Kvitsleströmmen

Röding

50 cm

Vättern

Gös

45 cm

Vänern, Vättern och Hjälmaren med angränsande vattendrag

Gös

45 cm

Mälaren med angränsande vattendrag

Harr

35 cm

Vättern med angränsande vattendrag

Kräfta

10 cm

Hela tillämpningsområdet

Minimimått för fångst i vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt

Fiskar av nedan angivna arter får fångas endast om de håller följande minimimått räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.

Minimimått

Art

Minimimått

Område

Lax

50 cm

Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön

Lax

45 cm

Övriga vattendrag

Öring

40 cm

Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön

Öring

45 cm

Övriga vattendrag

Hur du mäter din fångst

  • Fiskarter: avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.
  • Hummer: avståndet från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (carapaxlängd).
  • Havskräfta: avståndet från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (carapaxlängd), eller det raka måttet från spetsen av pannhornet till den fasta kanten av den mellersta stjärtfenan (totallängd).
  • Ostron: Minsta diameter eller bredd

Skärpta regler i fredningsområden

För vissa delområden, exempelvis fredningsområden, finns ibland skärpta krav på gällande minimimått och maximimått (minsta eller största storlek där man kan behålla fångsten), information om detta får man i samband med att sökning utförs efter gällande fiskeregler i utvalt område på svenskafiskeregler.se.

Återutsättningsskyldighet

Återutsättningsskyldighet medför att arten genast ska släppas ut i vattnet, vare sig den är död eller levande om den:

  • fångas under tid när det är förbjudet att fiska efter arten,
  • fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten, eller
  • inte håller minimimåttet eller maximimåttet som gäller för arten.

Ytterligare regler gäller för arter som omfattas av landningsskyldighet.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Publicerad: 2015-08-07
Uppdaterad: 2021-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion