Landningsskyldighet och utkastplaner

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.