Hitta på sidan

Utkastplan för bottenlevande och pelagiska arter i Östersjön

Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande och pelagiska arter i Östersjön. Vilka arter som omfattas beror på fiskeri.

Arter som omfattas av landningsskyldigheten

Landningsskyldigheten i Östersjön gäller för alla kvoterade arter i alla typer av yrkesfiske, men inte fritidsfiske.

  • i fiske efter sill/strömming, skarpsill, lax, torsk och rödspätta ska alla kvoterade arter i fisket landas
  • i fiske efter okvoterade arter, ska alla kvoterade arter i fisket landas

Det innebär alltså att också bifångster av kvoterade arter landas. Det gäller även arter som i huvudsak förekommer utanför Östersjön men där kvotområdet även omfattar Östersjön, till exempel makrill.

När det gäller gråsej omfattas Östersjön inte av kvoten.

Undantag från landningsskyldigheten

Landningsskyldigheten gäller inte för torsk och rödspätta som fångas med tinor/mjärdar, ryssjor, fiskfällor och stor­ryss­j­or/bot­ten­garn. För dessa arter gäller att de exemplar som understiger MRB (minsta referensstorlek för bevarande) ska släppas tillbaka i havet. I de fall kvoten är fylld ska alla individer släppas tillbaka eftersom de anses ha god överlevnadsgrad.

EU kommissionen beslutade den 22 juni 2021 om undantag från landningsskyldigheten för lax i Östersjön som fångas med fasta redskap som bedöms vara skonsamma och möjliggöra utsättning av lax med hög överlevnad. Det innebär att landningsskyldigheten inte gäller för lax som fångas i redskap där fångsten innesluts i en fast nätkasse som ryssjor, fiskfällor, storryssjor/bottengarn och push up fälla som försetts med vittjanpåse.

Undantaget gäller inte för push up fälla med redskapskod 845 varför all lax som fångas i detta redskap ska landas. EU-kommissionens förordning om undantag från landningsskyldigheten träder officiellt inte ikraft förrän i slutet av augusti 2021 men HaV gör bedömningen, mot bakgrund av beredningen av lagstiftningen, att bestämmelserna i förslaget bör tillämpas från den 22 juni 2021. Undantaget gäller fram till den siste december 2023 varefter EU-kommissionen kommer att begära in vetenskaplig dokumentation om hög överlevnad för ett förlängt eller reviderat undantag från landningsskyldigheten.

De redskap som är undantagna från landningsskyldigheten är uppräknade i tabellen nedan.

Observera att undantaget inte gäller för

  • laxfälla push up med redskapskod 845
  • laxfälla (flytfälla) med redskapskod 842 och
  • laxmocka (krona) med redskapskod 843.

Här kan du läsa mer vad som gäller för T90-trålar.

Redskapskoder

För redskapen finns EU-koder och svenska koder, här ser du vilka koder som gäller för ditt redskap.

Bottengarn (FPN)

Redskapskoder
RedskapSvensk kod

Bottengarn

811

Kilnot

812

Ålbottengarn

814

Buror, tinor och mjärdar (FPO)

Redskapskoder
RedskapSvensk kod

Bur, havskräfta

829

Tina, hummer

821

Tina, Krabba

823

Tina, ål

824

Övriga burar, tinor och mjärdar

825

Ryssjor (FYK)

Redskapskoder
RedskapSvensk kod

Gäddryssja

827

Krabbryssja

826

Lakstrut

828

Ålryssja

833

Förankrade ryssjor (FSN)

Redskapskoder
RedskapSvensk kod

Sikryssja/laxryssja

831

Sill-/strömmingryssja/löjryssja

832

Sill-/strömmingsryssja/push up, vittjanpåse

838

Ålbottengarn

814

Andra fällor (FIX)

Redskapskoder
RedskapSvensk kod

Kombifälla (bottensatt)

841

Laxsätt

813

Ålhomma

844

Laxfälla, push up (pontonfiskhus)

845

Laxfälla, push up, vittjanpåse

846

Minsta referensstorlek för bevarande (MRB)

MRB för torsk sänks till 35 centimeter. Övriga MRB-mått hittar du här.

Publicerad: 2015-12-22
Uppdaterad: 2021-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion