Selektiva, skonsamma och rovdjurssäkra redskap

Hitta på sidan

Regeringen har sedan 2014 avsatt medel för att vidareutveckla fiskemetoder för selektivt och skonsamt fiske. Huvudsyftet är att underlätta omställning till landningsskyldighet som började införas 2015 och som gäller för fiskbestånd med kvoter i alla fisken från och med 2019. Omfattningen för medlen har utvidgats och gäller nu även rovdjurssäkra redskap.

Lämna förslag

SLU:s sida där du kan lämna förslag

Vi har gett SLU, Institutionen för akvatiska resurser, i uppdrag att samla in intresseanmälningar och förslag från näringen på olika projekt för att främja selektivt fiske och oönskad fångst.

Fokusområden

Inriktningen för selektivt och skonsamt fiske är att bidra till att utveckla och öka användning av selektiva och skonsamma redskap för att underlätta omställning till landningsskyldighet. I inriktningen ingår även utveckling av selektivitet i syfte att förbättra beståndsstatus, samt ett mer skonsamt fiske vad gäller habitatpåverkan.

Tidigare år har satsningar bland annat gjorts inom demersalt fiske i Östersjön och Västerhavet. Några projekt har även avsett pelagiskt fiske. Flera projekt har avsett utveckling av räk- och kräfttrålar.

Publicerad: 2014-04-08
Uppdaterad: 2019-05-09
Sidansvarig: Webbredaktion