Landningsskyldighet

Hitta på sidan

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

Landningsskyldigheten har införts inom EU för att minimera utkast och oönskade fångster samt för att påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske.

Alla fångster av kvoterade arter ska registreras, landas och räknas av kvoterna oavsett storlek. Landningsskyldigheten infördes stegvis för olika havsområden, arter och fisken inom EU och gäller sedan 2019.

Minsta referensstorlek för bevarande (MRB)

Även fisk och skaldjur under minsta referensstorlek för bevarande (MRB) av de arter som omfattas av landningsskyldigheten ska landas och räknas av kvoterna.

Fisk och skaldjur som är mindre än MRB får inte användas till livsmedel direkt, utan bara till andra ändamål och indirekt till livsmedel.

Fångstregistrering

Förvaring ombord

Som grundregel gäller att arter som omfattas av landningsskyldigheten under och över minsta referensstorlek för bevarande (MRB) ska förvaras separat ombord.

Det finns dock undantag:

  • när fångsten består av mer än 80 procent pelagiska arter och industriarter
  • fartyg under 12 meter som redovisar i kustfiskejournal
  • för fartyg under 12 meter efter det att fångsten sorterats, uppskattats eller vägts, och registrerats i loggboken.

Läs mer om förvaring ombord och efter landning.

Fiske i länder utanför EU

Vid fiske i länder utanför EU, till exempel i norska och brittiska vatten, gäller de bestämmelser om landningsskyldighet som landet beslutat om för sina vatten. Om fångst från vatten utanför EU tas med till EU-vatten gäller EU:s bestämmelser om landningsskyldighet för fångsten.

Landningsskyldighet i olika fisken

Västerhavet

Östersjön

Kontaktpersoner

Publicerad: 2015-12-22
Uppdaterad: 2023-11-13
Sidansvarig: Webbredaktion