Utkastplan för pelagiska arter i Västerhavet

Hitta på sidan

För pelagiskt fiske i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön gäller landningsskyldighet för alla kvoterade arter som fångas.

Landningsskyldigheten omfattar fiske efter pelagiska arter och industriarter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt samt på internationellt vatten utanför ekonomiska zoner, fiskezoner med mera.

Landningsskyldigheten omfattar även alla bifångster av kvoterade arter i det pelagiska fisket och industrifisket. Det innebär att all fångst av kvoterade arter omfattas av landningsskyldighet i pelagiskt fiske även till exempel torsk och gråsej.

I norsk ekonomisk zon i Nordsjön och Skagerrak gäller liksom tidigare Norges regler för landningsskyldighet.

Fångst som omfattas av landningsskyldighet i Norge, men inte i EU, ska hanteras enligt EU:s regler om landningsskyldighet om den finns kvar ombord när fartyget går över på EU-vatten. Arbete pågår mellan EU och Norge för att harmonisera regler ytterligare.

Fisken som omfattas

För att förtydliga vilka fisken som omfattas ges i nedanstående tabell en sammanfattning över de pelagiska och industrifisken som i första hand är aktuella för svenskt fiske. Observera att, även fiske med andra redskap än de som nämns i tabellen nedan, omfattas av landningsskyldighet.

Här finns utskriftsversion av tabellen över undantag från landningsskyldigheten. Pdf, 434.9 kB.

Sammanfattning över de fisken som i första hand är aktuella för svenskt fiske
RedskapEU-kodMaskaMålarter

Pelagiska trålar

OTM, PTM

Alla

Sill, makrill, blåvitling,taggmakrill, skarpsill

Bottentrålar

OTB, PTB

Mindre än 70 mm

Sill, makrill, skarpsill

Trålar

OTB, PTB, OTM, PTM

Mindre än 32 mm

Tobis, skarpsill

Snörpvad/ Ringnot

PS

Alla

Sill, makrill, blåvitling, taggmakrill, skarpsill

Förankrade och drivande nät

GNS, GND

50-99 mm

Makrill, sill

Förankrade och drivande backor och långrevar, dörj och trollinglinor, övriga krokredskap

LLS, LHP, LTL/ LHM, LX/ LHM

-

Makrill


I utkastplanen finns undantag från landningsskyldighet. Undantag som är relevanta för svenskt fiske är sammanfattade i tabellen.

Område

RedskapAll fångst av TAC-belagda arter omfattas av landnings­skyldig­heten (LS)Finns det undantag?Undantag DIS, ska genast återutsättas enligt 2021-2023 (2020/2014)

Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt

Trål ≥ 120 mm

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, rödspätta får kastas ut (ÖL/DIS) i fiske riktat efter platt- och rundfisk.

Ja, vitling under MRB får kastas ut (DIM).

 

Ja, rockor får kastas ut (ÖL/DIS).

 

Ja, långa under MRB får kastas ut i Nordsjön (DIM).

 

Ja, bifångster av skarpsill, tobis, vitlinglyra och blåvitling får kastas ut, (DIM).

Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt

Snurre­vadar ≥ 120 mm

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, rödspätta får kastas ut (ÖL/DIS).

 

Ja, rockor får kastas ut (ÖL/DIS).

 

Ja, bifångster av skarpsill, tobis, vitlinglyra och blåvitling får kastas ut, (DIM).

Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt

Trål 100 - 119 mm

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, vitling under MRB får kastas ut (DIM).

 

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

 

Ja, i räkfiske med tunnel/fångstpåse: Bifångster av skarpsill, tobis, vitlinglyra och blåvitling får kastas ut, (DIM).

Skagerrak, Kattegatt

Trål 90-99 mm­­­­

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

 

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

 

Ja, vitling under MRB får kastas ut (DIM).

 

Ja, bifångster av skarpsill, tobis, vitlinglyra och blåvitling får kastas ut, (DIM).

 

Ja, rödspätta får kastas ut (ÖL/DIS) i fiske riktat efter platt- och rundfisk.

 

Ja, rockor får kastas ut (ÖL/DIS).

Skagerrak, Kattegatt

Trål 70 mm och över, med kräftrist

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

 

Ja, tunga, kolja, vitling, torsk, gråsej, kummel får kastas ut, under MRB (DIM).

 

Ja, rockor får kastas ut (ÖL/DIS).

 

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Trål 35-69 mm (Räka)

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, i räkfiske utan tunnel/fångstpåse: Bifångster av kolja, tunga, vitling, rödspätta, gråsej, torsk, sill, vitlinglyra, guldlax och blåvitling får kastas ut, under MRB (DIM).

 

Ja, i räkfiske med tunnel/fångstpåse: Bifångster av skarpsill, tobis, vitlinglyra och blåvitling får kastas ut, (DIM).

 

Ja, rockor får kastas ut (ÖL/DIS).

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Garn (alla typer)

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, äkta tunga får kastas ut (DIM).

 

Ja, rödspätta får kastas ut (ÖL/DIS).

 

Ja, rockor får kastas ut (ÖL/DIS).

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Krokar och linor

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, rockor får kastas ut (ÖL/DIS).

Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön

Burar, tinor och ryssjor (FPO, FYK)

All fångst av TAC-belagda arter omfattas av LS

Ja, havskräfta får kastas ut (ÖL/DIS).

 

Ja, alla TAC-belagda arter får kastas ut under vattenytan (till exempel genom rör) (ÖL/DIS).

 

Ja, rockor får kastas ut (ÖL/DIS).

Publicerad: 2015-12-22
Uppdaterad: 2021-04-20
Sidansvarig: Webbredaktion