Vägning

Regler för vägning av fångst för dig som yrkesfiskar i havet. Här hittar du information om vägning ombord till sjöss, vid landning och efter transport.

Vägningskraven framgår dels av EUs kontrollförordning med tillhörande genomförandeförordning och dels av nationella föreskrifter.

Huvudregeln är att hela fångsten ska vägas vid landning och vikten ska noteras i en vägningsjournal. Om fångsterna är sorterade i jämna lådor om max 50 kg kan det räcka att väga ett urval av lådorna. Man kan i vissa fall också välja att istället väga fångsten till sjöss, eller att väga fångsten efter transport från landningsplatsen om det sker inom Sveriges gränser

Ifylld vägningsjournal.