Hitta på sidan

Regler för vägning av fångst

Här hittar du vad som gäller vid vägning ombord till sjöss, vid landning och efter transport.

Vägning ombord till sjöss

När man väger ombord ska all fångst vägas och det är befälhavaren som är ansvarig för att vägningen går rätt till. Resultatet av vägningen ska registreras i loggbok, vägningsjournal och senare i landningsdeklarationen. Du som rapporterar i e-loggbok använder vCatch som vägningsjournal och behöver då inte fylla i en vägningsjournal i pappersformat. Om fångsten vägs på nytt efter landning är det den senare uppgiften som ska användas till landningsdeklarationen. Då landningskontrollen är på plats kan de begära att ett urval av fångsten eller ett parti vägs, i vissa fall även hela fångsten.

För att få väga ombord krävs en anmälan till HaV.

Vägningsregler
Vägning ombord av fångst som sorteras i lådor

Vad ska vägas?

All fångst.

Ansvar för vägningen

Befälhavaren.

Landningskontroll

Då landningskontrollanter är på plats kan de begära att hela eller delar av fångsten kontrollvägs.

Vattenavdrag

Nej.

Artbestämning

-

Toleransmarginal loggbok

Den vägda kvantiteten av varje art ska föras in i loggboken. Toleransmarginal om 10 procent nedåt men ingen toleransmarginal uppåt.

Krav på godkända vågar?

Ja.

Utökat krav på transportdokument

Nej.

Krav på vägningsjournal?

Ja. Du som har e-loggbok rapporterar in vägd vikt direkt i vCatch, och behöver därmed ingen separat vägningsjournal i pappersform


Vägning vid landning

Fångster som inte vägs ombord kan istället vägas i samband med landning, innan försäljning eller förvaring. I dessa fall är det förstahandsmottagaren eller den person eller företag som förmedlar fisk till försäljning som har ansvaret för att vägningen går rätt till. Befälhavaren kan väga på uppdrag av förstahandsmottagaren. När förstahandsmottagaren inte är känd faller ansvaret på befälhavaren. Är fångsten sorterad i lådor med lika mycket i varje, dock max 50 kilo räcker det att väga ett urval av fångsten.

Resultatet av vägningen noteras i vägningsjournalen och ligger till grund för uppgifterna i landningsdeklarationen.

Vägningsregler
 Fångst sorterade i lådorOsorterade fångster

Vad ska vägas?

All fångst eller ett urval.

Allt.

Ansvar för vägningen

Mottagaren eller den person eller det företag som förmedlar fisk till försäljning.

Mottagaren eller den person eller det företag som förmedlar fisk till försäljning.

Landningskontroll

Då landningskontrollanter är på plats närvarar de vid vägningen.

Då landningskontrollanter är på plats närvarar de vid vägningen.

Vattenavdrag

Nej.

Max 2 procent när fångst går till humankonsumtion.

Artbestämning

-

Artsammansättningen fastställs genom sortering eller artsammansättningsprov.

Toleransmarginal loggbok

Loggboken förs som tidigare, det vill säga vikten uppskattas till sjöss och toleransmarginalen finns kvar med 10 procent åt båda håll.

Loggboken förs som tidigare, det vill säga vikten uppskattas till sjöss och toleransmarginalen finns kvar med 10 procent åt båda håll.

Krav på godkända vågar?

Ja.

Ja.

Utökat krav på transportdokument

Nej.

Nej.

Krav på vägningsjournal?

Ja. Journalen ska förvaras i anslutning till vågen och ska inte skickas till HaV. Den ska däremot sparas och finnas tillgänglig i tre år.

Ja. Journalen ska förvaras i anslutning till vågen och ska inte skickas till HaV. Den ska däremot sparas och finnas tillgänglig i tre år.


Här kan du beställa vägningsjournal

Vägning efter transport

Vägning kan ske efter transport inom Sverige. I dessa fall är det förstahandsmottagaren eller den person eller företag som förmedlar fisk till försäljning som har ansvaret för att vägningen går rätt till. När förstahandsmottagaren inte är känd faller ansvaret på befälhavaren, så är även fallet när fångsten ska transporteras utomlands. Resultatet av vägningen efter transport fylls i vägningsjournal och ligger till grund för uppgifter i landningsdeklarationen.

När transporten sker innan vägningen så behöver fångstmängden inte anges i tranportdokumentet.

Vägningsregler
 Fångst sorterad i lådorOsorterade fångster

Vad ska vägas?

All fångst eller ett urval.

Allt.

Ansvar för vägningen

Mottagaren eller den person eller det företag som förmedlar fisk till försäljning.

Mottagaren eller den person eller det företag som förmedlar fisk till försäljning.

Landningskontroll

Då landningskontrollanter är på plats närvarar de vid vägningen.

Då landningskontrollanter är på plats närvarar de vid vägningen.

Vattenavdrag

Nej.

Max 2 procent när fångst går till humankonsumtion.

Artbestämning

-

Artsammansättningen fastställs genom sortering eller artsammansättningsprov.

Toleransmarginal loggbok

Loggboken förs som tidigare, det vill säga vikten uppskattas till sjöss och toleransmarginalen finns kvar med 10 procent åt båda håll.

Loggboken förs som tidigare, det vill säga vikten uppskattas till sjöss och toleransmarginalen finns kvar med 10 procent åt båda håll.

Krav på godkända vågar?

Ja.

Ja.

Utökat krav på transportdokument

Ja.

Ja.


Här hittar du transportdokument

Krav på vägningsjournal?

Ja. Journalen ska förvaras i anslutning till vågen och ska inte skickas till HaV. Den ska däremot sparas och finnas tillgänglig i tre år.

Ja. Journalen ska förvaras i anslutning till vågen och ska inte skickas till HaV. Den ska däremot sparas och finnas tillgänglig i tre år.


Här kan du beställa vägningsjournal

Publicerad: 2014-02-11
Granskad: 2018-04-12
Sidansvarig: Webbredaktion