Hitta på sidan

Urvalsmetod vid vägning

Urvalsmetoden innebär att ett urval av lådorna vägs för att fastställa hela den landade kvantiteten av en art. Urvalsmetoden kan användas vid vägning i land före eller efter transport, eller vid en kontroll av en fångst som tidigare vägts ombord på en godkänd våg.

När är vägning användbart

Metoden är enbart användbar på fångst av samma art och beredningsgrad, fördelad på standardlådor med vikt på maximalt 50 kg. Lådorna ska innehålla samma vikt inom 5 procent för att kunna ingå i urvalet. Lådor med mer avvikande vikter, halvfulla lådor eller så kallade slattar, ingår inte i urvalet utan måste vägas separat och därefter summeras till urvalsberäkningen.

Tabell - Hur många lådor ska vägas

Nedan följer en tabell som anger hur många lådor som ska väljas ut för vägning, urvalet tas sedan ut utan systematik men jämnt fördelat under lossningen och från olika nivåer i eventuella staplar. De vägda lådornas vikter summeras sedan och genom att dividera med antalet vägda lådor fås en medelvikt. Medelvikten multipliceras med det totala antalet standardlådor. Samtliga avvikande lådor vägs och deras vikter summeras därefter till totala vikten för standardlådorna, detta blir partiets fullständiga vikt.

Hur många lådor som ska väljas ut för vägning.
Totalt antal lådorMinsta antal lådor som ska vägas

1

1

2

2

3 - 4

3

5 - 8

4

9 - 15

5

16 - 32

6

33 - 250

7

251 - 265

8

266 - 280

9

281 - 294

10

295 - 308

11

309 - 320

12

321 - 333

13

334 - 345

14

346 - 356

15

357 - 368

16

369 - 379

17

380 - 389

18

390 - 400

19

401 - 410

20

411 - 420

21

421 - 430

22

431 - 439

23

440 - 448

24

449 - 458

25

459 - 467

26

468 - 476

27

477 - 484

28

485 - 493

29

494 - 501

30

502 - 510

31

511 - 518

32

519 - 526

33

527 - 534

34

535 - 542

35

543 - 549

36

550 - 557

37

558 - 565

38

566 - 572

39

573 - 579

40

580 - 587

41

588 - 594

42

595 - 601

43

602 - 608

44

609 - 615

45

616 - 622

46

623 - 629

47

630 - 636

48

637 - 642

49

643 - 649

50

650 - 656

51

657 - 662

52

663 - 669

53

670 - 675

54

676 - 682

55

683 - 688

56

689 - 694

57

695 - 700

58

701 - 707

59

708 - 713

60

714 - 719

61

720 - 725

62

726 - 731

63

732 - 737

64

738 - 743

65

744 - 749

66

750 -

67

Publicerad: 2014-02-11
Granskad: 2019-02-21
Sidansvarig: Webbredaktion