Hitta på sidan

Vägningsjournal

Alla vägningar ska registreras i en så kallad vägningsjournal som ska finnas i närheten av vågen. Den person eller företag som är ansvarig för vägningen är även ansvarig för att en vägningsjournal fylls i.

All vägning ska registreras

En vägningsjournal ska bland annat innehålla uppgift om art, vägd kvantitet av varje art, distriktsbeteckning från det fiskande fartyget, fiskeriprodukternas produktform och datum för vägning.

När vägning sker ombord till sjöss är det befälhavaren som ansvarar för vägningen och att resultatet redovisas i en vägningsjournal. Du som har e-loggbok använder vCatch som vägningsjournal för redovisningen; uppgifterna finns sedan tillgängliga på Mina sidor.

Beställ en vägningsjournal av HaV

Som yrkesfiskare eller fångstmottagare kan du beställa en vägningsjournal av HaV.

Du som har anmält vägning ombord kommer att få en journal hemskickad och behöver alltså inte fylla i en ny beställning.

Alternativ 1

Vägningsjournal för vägning av fisk som sorteras i lådor om max 50 kg.

Alternativ 2

Vägningsjournal för vägning av fisk som inte är sorterad i lådor om max 50 kg, t ex pelagisk fisk som förvaras i tank ombord och som pumpas direkt på lastbil eller till fabrik.

Fyll i formuläret nedan för beställning av en vägningsjournal.
Vilken journal behöver du? * (obligatorisk)
Vilken journal behöver du?


Är du..? * (obligatorisk)
Är du..?Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2014-10-09
Sidansvarig: Webbredaktion