Hitta på sidan

Anmälan om vägning ombord

Om du vill väga din fångst till sjöss anmäler du det till HaV på något av sätten vi beskriver på denna sida.

Fiskefartyg kan väga sin fångst ombord till sjöss om en anmälan har gjorts till HaV. All fångst ombord ska vägas och vägningen ska ske på en utrustning som är certifierad och godkänd. Befälhavaren är ansvarig för att vägningen görs på ett korrekt sätt. Kom ihåg att din anmälan alltid måste göras i förhand och att det är licensinnehavaren som gör anmälan!

Vill du anmäla att du ska väga din fångst ute till havs?

  • Kontakta havochvatten@havochvatten.se och uppge att du vill väga din fångst ombord. Uppgifter som ska vara med är fartygets distriktsbeteckning, signalkod och namn på fartyget, ditt förnamn, efternamn, postadress samt vilket datum du vill börja väga till havs.
  • Du kan också använda vår blankett att fylla i och skicka den till oss. Adressen står på blanketten.   

Om du vill sluta att väga ombord kontaktar du oss på samma sätt.

Om din våg går sönder eller du av annan anledning vill väga din fångst vid landningen kan du meddela detta när du gör din förhandsanmälan.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2021-09-16
Sidansvarig: Webbredaktion