Hitta på sidan

Alternativa specifikationer för T90-trål i Östersjön

Från och med den 1 februari 2018 är det tillåtet att fiska med en ny T90-trål. Det nya redskapet ska redovisas på egen kod i e-loggboken.

I juli 2016 antog EU en ny flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd. Detta öppnade bland annat upp för möjligheten att tillåta ytterligare fångstredskap i syfte att öka selektiviteten i fiskeredskapen som används i dessa fisken.

Som led i detta har beslut tagits om att från den 1 februari 2018 tillåta fiske med en ny T90-trål som uppfyller andra specifikationer än de som anges i förordning (EG) nr 2187/2005:

Dessa specifikationer är beskrivna i EU 2018/47 Pdf, 368.9 kB. (den förordning som innehåller bestämmelser om den nya T90-trålen)

Alternativa specifikationer för T90-trålar

 1. Genom undantag från bilaga II till förordning (EG) nr 2187/2005 är det tillåtet att använda T90-trålar med en strut som uppfyller följande specifikationer:

  (a) Genom undantag från fotnot 2 i bilaga II och punkt b i tillägg 2 till bilagan ska maskstorleken i struten vara minst 115 millimeter.

  (b) Antalet maskor i strutens och förlängningsstyckets omkrets, exklusive sammanfogningar och sömförstärkningar, ska vara 80 maskor, genom undantag från punkt e i tillägg 2 till bilaga II.

  (c) Strutens längd ska vara minst 9 meter.
 2. Struten ska uppfylla alla övriga krav i specifikationerna i tillägg 2 till bilagan.

  Det nya redskapet ska redovisas på egen kod:
  - 346: Parflyttrål, T-90 Panel 2018
  - 347: Btråltorsk, T-90 Panel 2018
  - 348: Flyttråltorsk, T-90 Panel 2018

  Du behöver uppdatera sin redskapslista i elektroniska loggboken om du inte hittar det.
Publicerad: 2018-03-06
Uppdaterad: 2018-09-06
Sidansvarig: Webbredaktion