Hitta på sidan

Minsta referensstorlek för bevarande (MRB)

De tidigare minsta landningsstorlekarna, även kallade minimimått, kallas istället minsta referensstorlek för bevarande (MRB).

Fångst av arter som omfattas av landningsskyldighet och som är mindre än MRB ska landas och registreras men får inte användas som livsmedel direkt, utan bara till andra ändamål och indirekt till livsmedel. För vissa arter som saknar en MRB kan EU:s gemensamma handelsnormer fastställa en minsta handelsstorlek som ska följas.

Minsta referensstorlek för bevarande (MRB) per art

Nedan presenteras MRB eller handelsnorm per svensk kvoterad art och delområde för Östersjön, Skagerrak/Kattegatt respektive Nordsjön.

Fångst av arter som understiger MRB av arter som inte omfattas av landningsskyldigheten ska fortfarande slängas tillbaka.

Östersjön, delområde 22-32

Art

MRB

Lax

60 cm

Torsk

35 cm

Rödspätta

25 cm

 

Förordning 2187/2005 bilaga IV, förordning 1396/2014 samt förordning 2406/96, FIFS 2004:36

Skagerrak/Kattegatt

Art

MRB

Handelsnorm (minsta storlek)

Torsk

30 cm


Kolja

27 cm


Gråsej

30 cm


Kummel

30 cm


Äkta tunga

24 cm


Rödspätta

27 cm


Vitling

23 cm


Havskräfta (hel)

10,5 cm


Makrill

20 cm


Sill

18 cm


Taggmakrill

15 cm


Skarpsill

-

Storlek 1, 4<g/fisk, 250> fiskar/kg

Nordhavsräka, färsk

-

250 st/kg och färre

Förordning 850/98 bilaga XII, ny utkastplan för demersalt fiske i Västerhavet med bilaga samt förordning 2406/96.

Nordsjön

Art

MRB

Handelsnorm (minsta storlek)

Torsk

35 cm


Kolja

30 cm


Gråsej

35 cm


Kummel

27 cm


Äkta tunga

24 cm


Rödspätta

27 cm


Vitling

27 cm


Långa

63 cm


Birkelånga

70 cm


Makrill

30 cm


Sill

20 cm


Taggmakrill

15 cm


Skarpsill

-

Storlek 1, 4<g/fisk, 250> fiskar/kg

Nordhavsräka, färsk

-

250 st/kg och färre

 

Förordning 850/98 bilaga XII, ny utkastplan för demersalt fiske i Västerhavet med bilaga samt förordning 2406/96.

Registrering av MRB

Enligt ändringar i kontrollförordningen ställs krav på separat redovisning av fångst ombord under och över MRB för arter som omfattas av landningsskyldigheten i följande rapportering:

  • loggbok
  • förhandsanmälan
  • omlastningsdeklaration
  • landningsdeklaration
  • transportdokument
  • deklaration av övertagande
  • avräkningsnota 

Alla arter som ingår i landningsskyldigheten (torsk, vitling, rödspätta, kolja med flera) och där mängden är större än 50 kg totalt ska redovisas separat. Det vill säga LSC och MRB var för sig både i fångstdelen och landningsdeklarationen.

Publicerad: 2015-12-22
Uppdaterad: 2018-12-27
Sidansvarig: Webbredaktion