Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Hitta på sidan

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i fyra av de stora sjöarna ska märkas ut.

Här anges allmänna regler som omfattar ett flertal redskap som är vanliga vid fritidsfiske.

Märkning och utmärkning av fiskeredskap

 • Reglerna ger möjlighet att avgöra vem som använder redskapen, om de är utsatta nära vattenytan eller vid bottnen och i vilken riktning de är utsatta.
 • Reglerna skapar en enhetlig och tydlig utmärkning av fiskeredskap.
 • Reglerna omfattar hela den svenska kuststräckan från stranden ut till den ekonomiska zonens yttre gräns (mittlinjen) samt sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.
 • För fiske utanför tolv nautiska mil från baslinjerna gäller ytterligare bestämmelser beslutade av EU.

Överseglingsbara redskap kortare än 300 meter

Överseglingsbart redskap, kortare än 300 meter och utsatt inomskärs. Illustration.

Överseglingsbara redskap, kortare än 300 meter och utsatta inomskärs får utmärkas med en fiskekula i vardera änden. Denna utmärkning är framförallt avsedd för kortare garn, nät, enstaka tinor, mjärdar och ryssjelänkar. Alternativt får dessa redskap utmärkas med vakare för att synas bättre.

Överseglingsbara redskap längre än 300 meter

Överseglingsbara redskap, längre än 300 meter ska märkas ut med vakare i vardera änden. Redskapen ska vara möjliga att passera över utan att båtar som normalt förekommer inom området fastnar i eller gör åverkan på redskapet. Exempel: flundregarn, skäddegarn, torskgarn.

Överseglingsbart redskap, längre än 300 meter. Illustration.

Ytstående redskap

Ytstående redskap, förankrade. Illustration.

Vakare som utmärker ytstående redskap ska alltid vara försedda med klotformad radarreflektor utomskärs och inomskärs där sjötrafik normalt förekommer. I övriga fall inomskärs ska toppklot användas. Toppklot/radarreflektor visar att redskapet är utsatt nära vattenytan och att båtar måste passera runt redskapet. Exempel: sillgarn, strömmingsskötar, makrillgarn, laxgarn.

Fasta fiskeredskap och vattenbruksanläggningar

Exempel på fast fiskeredskap. Illustration.

Vakare som markerar fasta redskap eller vattenbruksanläggningar ska ha en höjd på minst två meter ovanför vattenytan, ett gult kryss som topptecken, en eller två flaggor och i vissa fall vara försedda med ljus. Allt fiske närmare än 100 meter från redskapet/vattenbruksanläggningen är förbjudet.

Det här innebär märkning i korthet

 • Märkningen ska göras på ett varaktigt sätt och placeras på vakare eller fiskekula och visa vem som använder fiskeredskapet.
 • Märkningen ska utgöras av namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som kan tillhandahållas av länsstyrelsen. Vid fiske i Vänern får märkning bara ske med särskilt registreringsnummer som utfärdas av Länsstyrelsen i Värmlands län.
 • Redskap som används av fritidsfiskare ska dessutom vara märkta med stora bokstaven F, och den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt ska märka med stora bokstäverna ER.
 • Märkningen ska möjliggöra kontroll av att de begränsningar i redskapsanvändningen som gäller för olika kategorier fiskande inte överskrids.
 • Av märkningen ska det framgå vem som använder redskapet. Det innebär att det inte är tillåtet att bedriva fiske åt någon annan person med redskap som har denna persons märkning.
 • Flera personer som är närvarande vid både sättning och vittjning av redskap får hjälpas åt med dessa.
 • Den som genom märkningen anges som användare av redskapet förutsätts kunna hantera detta själv och ska kunna visa det vid kontroll.
 • Märkningsskyldigheten innebär att redskap inte får märkas eller kopplas ihop så att tveksamhet uppstår om vem som använder redskapet.
Exempelkarta med baslinje. Illustration.

Det här innebär utmärkning i korthet

Vanliga typer av utmärkning. Illustration.
 • Vakare i ostsektorn ska vara försedd med en flagga och en ljusreflex och vakare i västsektorn med två flaggor och två ljusreflexer.
 • En vakare som markerar ytstående redskap ska vara försedd med ett toppklot.
 • Mellanvakare ska användas på minst var 600:e meter inomskärs och på minst varje nautisk mil utomskärs. Mellanvakare ska förses med vit flagga.
 • Vakare ska utomskärs ha en höjd av minst två meter och i övriga vatten minst 1,2 meter ovanför vattenytan. Den får inte vara röd eller grön.
 • En fiskekula ska vara klotformad med en diameter av minst 15 centimeter och röd, orange, gul eller vit.
 • Flaggorna på redskapets ändvakare ska ha samma färg (mellanvakare se ovan). Flaggorna ska vara fyrkantiga med en sida av minst 40 centimeter för tvåmetersvakare och minst 25 centimeter för övriga vakare.
 • Ett toppklot på ytstående redskap ska vara minst 25 centimeter i diameter och försett med ljusreflex. Klotet får inte vara rött eller grönt.
 • Linan mellan vakare och redskap ska vara av sjunkande material eller nedtyngd.
 • Ljusutmärkning
  Skagerak: Alla redskap utanför fyra nautiska mil.
  Kattegatt: Alla redskap utanför tre nautiska mil.
  Östersjön: Alla ytstående redskap utanför fyra nautiska mil.
  Fasta redskap: där ljusutmärkning är ett krav i tillståndet.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Rapportera förlorade eller upphittade fiskeredskap

Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på sidan GhostGuard.

I GhostGuard kan du skriva in redskapets koordinater. Du kan också se var förlorade fiskeredskap har hittats. Det underlättar vid städinsatser som exempelvis draggning.

Observera att särskilda regler gäller för dig som bedriver yrkesmässigt fiske i havet. Enligt EU:s kontrollförordning 1224/2009 artikel 48 måste fiskare som förlorar sina redskap i havet rapportera förlusten inom 24 timmar efter avslutat bärgningsförsök.

Förlusten rapporteras till FMC via telefon 0771-10 15 00 eller e-post. Rapporterar du fiskeuppgifter i elektronisk loggbok ska förlusten av redskap rapporteras i den. Vilka uppgifter som ska rapporteras kan du läsa om här.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Publicerad: 2015-07-08
Sidansvarig: Webbredaktion