Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14)

Registret senast uppdaterat 2011-07-07

Bemyndigande:

Vid utfärdandet 15, 16 §§ fiskeförordningen (1993:1097). Nu gällande 2 kap. 14, 15 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Trädde i kraft:

1994-07-01

Överg. best.:

Fiskeregler för fritidsfiske

För närmare information om vilka fiskeregler som gäller i ditt område där du tänker fiska finns en sida med fiskeregler.

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

5

HVMFS 2011:2PDF

Ändr. 17 §

Bemyndigande: 2 kap. 14, 15 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-07-01

4

FIFS 2011:11PDF

Upp. 16 §, rubr. närmast före 16 §; författningsrubrik, 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 15 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-06-23

3

FIFS 2005:48PDF

Ändr. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 14, 15 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-01-01

2

FIFS 2005:43PDF

Ändr. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 15 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-01-01

1

FIFS 1994:28PDF

Ändr. 5 §

Bemyndigande: 16 § fiskeförordningen (1993:1098)

Ikraftträdande: 1994-10-28

Överg. best.

 

FIFS 1994:14PDF

Ursprunglig utgåva

 

Publicerad: 2013-11-21
Uppdaterad: 2015-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion