Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14)

Registret senast uppdaterat 2011-07-07

Bemyndigande:
Vid utfärdandet 15, 16 §§ fiskeförordningen (1993:1097). Nu gällande 2 kap. 14, 15 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Trädde i kraft:
1994-07-01

Ändringsversioner

Ändringar5

HVMFS 2011:2 Pdf, 29.4 kB.

Ändr. 17 §

Bemyndigande: 2 kap. 14, 15 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-07-01

4

FIFS 2011:11 Pdf, 28.1 kB.

Upp. 16 §, rubr. närmast före 16 §; författningsrubrik, 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 15 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2011-06-23

3

FIFS 2005:48 Pdf, 26.2 kB.

Ändr. 1 §

Bemyndigande: 2 kap. 14, 15 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-01-01

2

FIFS 2005:43 Pdf, 27.2 kB.

Ändr. 5 §

Bemyndigande: 2 kap. 15 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2006-01-01

1

FIFS 1994:28 Pdf, 9.8 kB.

Ändr. 5 §

Bemyndigande: 16 § fiskeförordningen (1993:1098)

Ikraftträdande: 1994-10-28

Överg. best.


FIFS 1994:14 Pdf, 35.8 kB.

Ursprunglig utgåva


Publicerad: 2013-11-21
Uppdaterad: 2015-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion