Maskstorlekar vid nätfiske

Hitta på sidan

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät. Här nedan hittar ni information på vilken maskstorlek som är tillåten för respektive fiskart.

Maskstorlekar, kust och hav

Angiven maskstorlek avser minsta tillåtna diagonallängd.

Maskstorlekar

Art

Minimimått

Område

Makrill

50 mm

Skagerrak, Kattegatt

Tagmakrill

50 mm

Skagerrak, Kattegatt

Horngädda

50 mm

Skagerrak, Kattegatt

Sandskädda

90 mm

Skagerrak, Kattegatt

Vitling

90 mm

Skagerrak, Kattegatt

Skrubbskädda

90 mm

Skagerrak, Kattegatt

Äkta tunga

90 mm

Skagerrak, Kattegatt

Kolja

100 mm

Skagerrak, Kattegatt

Rödspätta

100 mm

Skagerrak, Kattegatt

Äkta tunga

110 mm

Östersjöns samtliga delområden

Rödspätta

110 mm

Östersjöns samtliga delområden

Vitling

110 mm

Östersjöns samtliga delområden

Slätvar

110 mm

Östersjöns samtliga delområden

Sandskädda

110 mm

Östersjöns samtliga delområden

Skrubbskädda

110 mm

Östersjöns samtliga delområden

Bergtunga

110 mm

Östersjöns samtliga delområden

Piggvar

110 mm

Östersjöns samtliga delområden

Torsk

110 mm

Östersjöns samtliga delområden

Öring

120 mm

Skagerrak, Kattegatt

Torsk

120 mm

Skagerrak, Kattegatt

Lyrtorsk

120 mm

Skagerrak, Kattegatt

Långa

120 mm

Skagerrak, Kattegatt

Gråsej

120 mm

Skagerrak, Kattegatt

Kummel

120 mm

Skagerrak, Kattegatt

Glasvar

120 mm

Skagerrak, Kattegatt

Sjurygg

120 mm

Skagerrak, Kattegatt

Lax

157 mm

Östersjöns samtliga delområden

Öring

157 mm

Östersjön delområde 22, 24-31

Maskstorlekar, sötvattensområden

Regler för maskstorleker i sveriges stora sjöar och vattendrag omfattas av olika lokala bestämmelser. Besök svenskafiskeregler.se för att ta se vad som gäller där du fiskar.

Publicerad: 2017-12-13
Uppdaterad: 2017-08-18
Sidansvarig: Webbredaktion