Miljö- och klimatsamarbete med enskilda länder

Vi samarbetar med vissa strategiskt viktiga länder ett och ett om miljö och klimat. Bland annat med Kina, Indonesien och Sydafrika. Detta samarbete kallas bilateralt miljö- och klimatsamarbete.