Om bilateralt miljö- och klimatsamarbete

Hitta på sidan

Vi samarbetar med vissa strategiskt viktiga länder ett och ett om miljö och klimat. Detta samarbete kallas bilateralt miljö- och klimatsamarbete.

Miljöproblemen är oftast gränsöverskridande. Då krävs samarbete mellan länder.

Därför samarbetar vi

Syftet med det bilaterala samarbetet är att:

  • utbyta erfarenheter på miljöförvaltningsområdet
  • stödja genomförandet av åtaganden gjorda inom EU eller i det internationella konventionsarbetet
  • driva svenska kärnfrågor
  • bygga allianser
  • skapa förståelse för varandras positioner i internationella förhandlingar

Samarbetet är en del av Sveriges miljöpolitik. Genom samarbete kan Sverige nå sina internationella åtaganden och egna miljömål.

Varför just dessa länder?

Regeringen pekar ut vissa länder som prioriterade för bilateralt samarbete. Oftast länder med stora ekonomier och stor miljöpåverkan.

Karta över världen med vissa länder markeradeFörstora bilden

Länder vi samarbetar med ett och ett om miljö och klimat syns i ljusblått i kartan. Andra länder som vi samarbetar med i utvecklingssamarbeten syns i mörkblått.

Fler svenska myndigheter

Havs- och vattenmyndigheten är en av flera myndigheter som samarbetar på detta sätt. Övriga är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och SMHI. Samarbetet finansieras av anslag 1:13 från miljödepartementet.

Årsrapport för miljö- och klimatsamarbete

Du kan läsa om våra och de andra myndigheternas samarbeten i rapporten Miljö- och klimatsamarbeten från Naturvårdsverket.

Publicerad: 2023-10-10
Sidansvarig: Webbredaktion