Samarbete med Brasilien

Hitta på sidan

Vi samarbetar med Brasilien om främst havsplanering, områdesskydd och skydd av arter. Vi samordnar våra insatser med svenska ambassaden i huvudstaden Brasilia och andra svenska myndigheter som är verksamma i landet.

Havsplanering

HaV fortsätter samarbetet med CIRM, den tvärministeriella kommissionen för havets resurser, som leds av den brasilianska marinen. Fokus de kommande åren är att genomföra ett pilotprojekt om havsplanering i de tre sydligaste delstaterna Rio Grande do Sul, Santa Catarina och Paraná.

2021 inledde vi ett samarbete med Unesco Brasilien om uppdatering av förvaltningsplanen för det stora kustområde som Suape-hamnen har mandat över i delstaten Pernambuco i östra Brasilien. I det samarbetet ingår kunskapsutbyte kring fysisk planering av området och insatser för att höja kapaciteten inom processer för havsplanering konsekvensbedömningar

Områdesskydd och skydd av arter

HaV har i flera år samarbetat med Brasilien om skydd av däggdjur i havet med fokus på laplata-delfinen. I år anordnas ett seminarium om bevarande och övervakning av däggdjur i havet, för experter från Sverige, Brasilien och dess grannländer. Syftet är att byta erfarenheter och höja kunskapen om hur människor bäst skyddar och främjar återhämtning av hotade arter. Utbytet syftar också till att identifiera framtida samarbetsmöjligheter

HaV har samarbetat länge med Brasilien om skydd av däggdjur som laplata-delfinen.

Andra insatser

Vi förbereder insatser mot nedskräpning av havet, i samarbete med organisationer i både Sverige och Brasilien.

HaV har regelbunden dialog med Sveriges ambassad i Brasilia i frågor som rör förvaltning av vattenresurser. Med stöd av ambassaden och regeringskansliet samverkar vi med andra svenska myndigheter som är aktiva i Brasilien.

Publicerad: 2016-05-17
Uppdaterad: 2022-03-03
Sidansvarig: Webbredaktion