Samarbete med USA

Hitta på sidan

Vi samarbetar med USA inom havsplanering, marint områdesskydd och biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion.

Havsplanering

Samarbetet om havsplanering har pågått sedan 2016. Våra huvudsakliga samarbetspartners är:

Vi har utbytt kunskap och erfarenheter på ämnena havsplanering, reglering av sjöfart, sanering av vrak och kumulativ effektbedömning. Erfarenheter kring samexistens mellan fiske och vindkraft är en nyare, viktig fråga.

Det mest framträdande resultatet är arbetet med bedömningsverktyget Symphony som i stor utsträckning varit beroende av stödet från våra amerikanska kollegor.

Marina skyddade områden och konnektivitet

Vi samarbetar med NOAA och Ocean Protection Council inom marina skyddade områden och konnektivitet sedan 2018.

Värdefulla spridningskorridorer för marina organismer och fåglar kan säkras genom att utveckla ett ramverk för marina områdesskydd. Utbytet med USA kan stödja utformandet av sådana nätverk i Sveriges hav. Det skapar förutsättningar för att nå målet om ett ekologiskt representativt och väl sammanhängande nätverk av skyddade områden.

Havets historia kan avgöra framtiden

Världens hav har förändrats oerhört över tid, och under de senaste decennierna har miljön försämrats kraftigt på flera sätt. För att vända utvecklingen och kunna ta hand om havet på ett bra sätt krävs kunskap om hur havsmiljön har ändrats över tid. Det visar en ny pilotstudie som RISE med partners genomfört på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Denna rapport presenterar resultaten av ett pilotprojekt med den övergripande frågeställningen: Hur kan kunskap om havets tidigare, mer naturliga, ekosystem tas tillvara för att stärka ekosystembaserad förvaltning?

Biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion

HaV samarbetar med Internationella naturvårdsunionen IUCN Monterray och NOAA inom strategisk miljöbedömning och Symphony inom ramarna för BBNJ-förhandlingarna, som är FN-förhandlingarna om biologisk mångfald bortom nationell jurisdiktion, om en bindande miljölagstiftning för internationellt vatten.

Syftet är att ge exempel på pragmatiska och transparenta metoder för att hantera kumulativa miljöbedömningar och goda exempel på metodik för strategisk miljöbedömning, och hur dessa kan genomföras i praktiken.

Publicerad: 2019-02-14
Uppdaterad: 2022-01-17
Sidansvarig: Webbredaktion