Samarbete med Kina

Hitta på sidan

HaV samarbetar med Kina inom områdena vattenmiljö och vattenkraft samt koordinerad förvaltning från källa till hav.

China Europe Water Platform (CEWP)

HaV har ett regeringsuppdrag att samordna och vara kontaktpunkt för de svenska insatserna inom vattenplattformen China Europe Water Platform (CEWP) mellan EU och Kina. Den lanserades vid det sjätte World Water Forum 2012 av EU och Kina. Plattformen syftar till att stärka policydialogen samt forsknings- och näringslivssamarbete inom följande fokusområden:

  1. Vatten- och energisäkerhet
  2. Vatten och urbanisering
  3. Landsbygdens vatten- och livsmedelssäkerhet
  4. Vattenförvaltning och ekologisk säkerhet
  5. Horisontella aktiviteter - Cirkulär ekonomi, globala mål för hållbar utveckling, integrerad vatten- och havsmiljöförvaltning (från källa till hav).

HaV:s medverkan inom CEWP bidrar till ett ökat svenskt samarbete med Kina i vatten- och havsmiljöfrågor. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt lärande som ska svara mot behov i båda länderna.

Projekt inom CEWP

Utöver regeringsuppdraget leder HaV fokusområdet vatten- och energisäkerhet, samt ett fyrårigt projekt (2018-2021, förlängt till 2022) om miljöanpassad vattenkraft och integrerad energiplanering. Projektet handlar om att:

  • utnyttja vattenkraften i Kina och EU på ett mer miljövänligt och effektivt sätt
  • använda vattenkraften som balanskraft i ett energisystem som ställs om mot förnyelsebar energiproduktion
  • anpassa befintlig vattenkraft och göra dem mer miljövänlig
  • bygga ett nätverk av aktörer från både vatten- och energisektorn i EU och Kina för att göra dialoger och samarbeten möjliga efter projektet

HaV leder projektet och har fyra co-partners: The Stockholm Environment Institute (SEI), University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BUKO) Österrike, Austrian Federal Ministry of Sustainability and Tourism och University of Florence, Italien.

Vi samarbetar också med Energimyndigheten, IVL och SIWI som associerade partners.

Sverige, genom HaV, leder också plattformens arbete (2018-2021) för främjande av en mer integrerad vatten- och havsmiljöförvaltning från källa till hav i Kina och EU. Detta arbete omfattar bland annat att HaV anordnar minst en workshop per år med temat ”från källa till hav” och att genomföra en jämförande studie om vatten- och havsmiljöförvaltning i Kina och EU.

Publicerad: 2016-05-17
Uppdaterad: 2021-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion