Samarbete med Sydafrika

Hitta på sidan

Vi samarbetar med Sydafrika om havsplanering, miljöövervakning och koordinerad förvaltning från källa till hav.

Vår partner i Sydafrikas är landets motsvarighet till Havs- och vattenmyndighet, nämligen Oceans and Coasts Branch. Med dem har vi ett tekniskt samarbetsavtal som löper i fem år, från 2021 till och med 2026. Avtalet förnyar och förtydligar det samarbete som inleddes redan 2015.

Förvaltning från källa till hav

Tillsammans med Sydafrika arbetar vi för att stärka vår gemensamma kunskap och nationella genomförande av en holistisk vattenförvaltning, så kallad källa-till-hav-förvaltning. Genom att både utbyta erfarenheter och skapa ny kunskap ökar vår förståelse för hur aktiviteter på land och uppströms påverkar kust och hav.

Sedan 2019 stöttar HaV Sydafrikas ambition att minska mängden plast i havet. Vi gör det genom att fokusera på den nedskräpning som sker längre inåt landet och det skräp som sköljs ut i landets stora floder och sedan förs ut till havet. Vi har arbetat med två studier som kartlägger flöden, förvaltning och socioekonomiska kostnader av plastnedskräpning i den nedre delen av floden uMgeni i provinsen KwaZulu-Natal.

Miljöövervakning

Både svenska och sydafrikanska myndigheter har i uppdrag att säkra en effektiv nationell miljöövervakning av havsmiljön. Här har myndigheterna möjligheter att lära från varandra. I det tekniska samarbetsavtalet 2021-2026 instämmer båda myndigheterna i att vi ska verka för ett ökat kunskapsutbyte om metodik, verktyg och prioriteringar inom riskbaserad miljöövervakning av kustzonen.

Oceans and Coasts Branch har även bett HaV att bidra till kvalitetssäkring av ett av Sydafrikas laboratorier som har i uppdrag att stödja den nationella marina miljöövervakningen. Bland annat planerar vi utbildning inom analys och provtagningsmetodik.

Havsplanering

Både Sverige och Sydafrika havsplanerar. Länderna har kommit olika långt i sina nationella processer och vi genomför delar av planeringen på olika sätt. Därför kan vi lära mycket av varandra.

Ett område är att dela erfarenhet kring hur myndigheter kan arbeta med inkluderande och effektiva samverkansprocesser. Ett annat är att skapa konsekvensbedömningar av hög kvalitet för miljö och socioekonomi.

Som ett led i detta utvecklar HaV, tillsammans med Sydafrika och andra länder i regionen, en regional version av det svenska havsplaneringsverktyget Symphony som bedömer kumulativ miljöpåverkan. Det regionala verktyget ska kunna användas av länderna vid Västra Indiska Oceanen och heter WIO Symphony. En nationell komponent som ytterligare utvecklar bedömningen i Sydafrikas havsplanering ska också utvecklas.

Publicerad: 2016-05-17
Uppdaterad: 2021-11-09
Sidansvarig: Webbredaktion