Konventioner

Vi stödjer regeringskansliet i olika regionala och globala konventioner, organisationer och processer, exempelvis Arktiska rådet, Konventionen för biologisk mångfald och Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.