Cites - Konventionen om handel med hotade arter

Hitta på sidan

CITES är en internationell överenskommelse som ska skydda hotade djur och växter från ohållbar internationell handel.

Konventionens namn

  • Konventionen om handel med hotade arter
  • CITES
  • Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
  • Washington Convention

Kort om konventionen

Konvention antogs med anledning av att det förekom en oreglerad och omfattande internationell handel med vilda djur och växter.

Konventionen om internationell handel med utrotningshotade djur och växter antogs 1973. Sverige godkände konventionen 1974 och konventionen trädde i kraft 1975 då tio länder hade godkänt den.

Havs- och vattenmyndigheten är vetenskaplig CITES-myndighet med särskilt ansvar för akvatiska arter.

CITES kräver intyg, tillstånd, anmälan och märkning

För CITES-listade arter gäller att de måste kunna spåras från det att de tas från naturen eller lämnar en anläggning där de har fötts ända tills att de når slutkonsumenten. CITES A-listade arter kräver alltid ett CITES intyg vid saluföring och CITES B-listade arter kräver alltid bevis på laglig bakgrund. I praktiken betyder det att dessa arter måste kunna spåras tillbaka till fiskaren eller odlaren. Vid import eller export till/från tredje land krävs tillstånd.

Konventionen har genomförts i EU genom flera direkt gällande förordningar.

Mindre svartfenad revhaj

Mindre svartfenad revhaj finns med på listan över hotade djur. Foto: Natalie Greppi/Havs- och vattenmyndigheten

CITES påverkar handeln

Det gäller handel med bland annat störrom, stenkoraller, ål och hajar.

Alla störar, europeisk ål och många stenkoraller, en del akvariefiskar och många hajar är CITES-listade.

En lista över alla CITES-listade broskfiskar finns här. Pdf, 193.4 kB.

Det innebär att den som importerar eller exporterar exemplar av sådana arter eller produkter av dessa arter måste ansöka hos Jordbruksverket om import/exporttillstånd. Den som gör en kommersiell transaktion måste antingen ha CITES-intyg eller kunna påvisa legal bakgrund.

Publicerad: 2015-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion