Samarbete med Indonesien

Hitta på sidan

Vi samarbetar med Indonesien om blå ekonomi. Havs- och vattenmyndigheten diskuterar med Bappenas, Indonesiens ministerium för nationell planering, för att utforska samarbetsmöjligheter i frågor som rör blå ekonomi.

Långt tidigare samarbete

Vi har under ett antal år gett rådgivande stöd till regionala havsaktiviteter i Sydostasien genom den svenska ambassaden i Thailand.

Havs- och vattenmyndighetens föregångare Fiskeriverket samarbetade i början av 2000-talet med det indonesiska Havs- och fiskeridepartementet om:

  • bedömning av fiskbestånd och resurshantering
  • förvaltning av fiskeflotta och fartyg
  • kustplanering och förvaltning

Vi har en kontinuerlig dialog med svenska ambassaden i Jakarta i Indonesien och med svenska miljödepartementet om pågående och kommande aktiviteter med landet.

Publicerad: 2022-04-13
Uppdaterad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion