Samarbete med västra Indiska oceanen

Hitta på sidan

Vi samarbetar med fyra tillväxtländer i västra Indiska oceanen, nämligen Kenya, Seychellerna, Mauritius och Sydafrika. Vi samarbetar om havsförvaltning och havsplanering. Samarbetet sker främst i sammanhang där även regionens utvecklingsländer deltar.

Vårt samarbete sker dessutom till stor del tillsammans med Nairobikonventionen där alla regionens tio länder ingår. Nairobikonventionen handlar om havsmiljö och tillhör FN:s miljöprogram UN Environment.

Här arbetar vi även ihop med IOC-Africa, som är en under-kommission av IOC-UNESCO, FN:s mellanstatliga kommission för mätningar och observationer av världshavens tillstånd och förändringar.

Utbyter erfarenheter om havsplanering

Flera länder längs Afrikas östkust och i västra indiska oceanen har påbörjat sin havsplanering. Sverige har tagit fram sina första havsplaner någonsin. Havsplaneringen kräver ganska mycket, och här kan vi utbyta erfarenheter – om hur man gör, om verktyg och om samarbeten mellan länder i en större region. Under 2022 pratar vi om havsplanering i en serie webbinarier.

Utvecklar verktyg för ekosystembaserad havsplanering

Tillsammans med de tio länderna i regionen och Nairobikonventionen utvecklar vi ett verktyg för ekosystembaserad havsplanering och kumulativ miljöbedömning, som heter WIO Symphony.

Representanter från länderna ser till att verktyget baseras på ländernas behov. De bidrar också med data och kvalitetssäkring av nationell data. Dessutom deltar mer än 30 andra experter, från både myndigheter och akademi i dessa länder och Sverige.

Du kan läsa om verktyget WIO Symphony på engelska.

Förbättrar förmågan

Samarbetet har gett ökat utbyte mellan Sverige och de här länderna, och dessutom mellan länderna. Tillväxtländer Kenya, Seychellerna, Mauritius och Sydafrika kompletterar utvecklingsländerna på ett bra sätt.

Arbetet har medfört ett ökat engagemang och förbättra kapaciteten i havsmiljöförvaltning.

Utöver detta har vi även ett lite mer omfattande samarbete med Sydafrika om både hav och vatten.

Publicerad: 2022-09-01
Uppdaterad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion