Samarbete med Ryssland

Hitta på sidan

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina är samarbetet med Ryssland pausat sedan den 24 februari 2022.

Vi koordinerar det miljöstrategiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland om de marina och akvatiska frågorna. Verksamheten bedrevs utifrån ett arbetsprogram som Ryssland och Sverige tillsammans beslutat om. Havsplanering och koordinerad förvaltning från källa till hav var utpekade samarbetsområden i programmet.

Koordinerad förvaltning från källa till hav

HaV samarbetade med Ryssland om en studie om förvaltning från källa till hav i Lugafloden. Studien fokuserar på minskade utsläpp av kväve och fosfor samt bevarandet av den vilda laxstammen. Vi samarbetade också om en pilotstudie över kumulativ miljöpåverkan enligt Symphonymetodik.

Havsplanering

Vi samarbetade också med Ryssland inom vårt arbete med havsplanering. Våra huvudsakliga partners var ERMAK och SEVMORGE som var ansvariga aktörer för havsplaneringen i Ryssland. I vårt uppdrag från regeringen att ta fram förslag till havsplaner så ingick att samverka med våra grannländer.

Samarbetet handlade främst om att utbyta erfarenheter mellan ansvariga myndigheter kring havsplanering och miljöbedömning. Samarbetet på tjänstemannanivå gjorde det möjligt för oss att påverka utformning och inriktning av de ryska havsplanerna. Vi kunde även hjälpa till att få med en högre grad av miljöhänsyn ur ett Östersjöperspektiv.

Övrigt

Vi hade också samarbete med Ryssland inom ramen för de åtgärder som beslutades för Rysslands nationella genomförande av Helcoms aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan). Vi samarbetade också med Ryssland via Arktiska rådet och Barents råd.

Publicerad: 2016-05-17
Uppdaterad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion