Samarbete med Ryssland

Hitta på sidan

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina är samarbetet med Ryssland pausat sedan den 24 februari 2022.

Vi koordinerar det miljöstrategiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland om de marina och akvatiska frågorna. Verksamheten bedrivs utifrån ett arbetsprogram som Ryssland och Sverige tillsammans har beslutat om. Havsplanering och koordinerad förvaltning från källa till hav är utpekade samarbetsområden i programmet.

Koordinerad förvaltning från källa till hav

HaV samarbetar med Ryssland om en studie om förvaltning från källa till hav i Lugafloden. Studien fokuserar på minskade utsläpp av kväve och fosfor samt bevarandet av den vilda laxstammen. Vi samarbetar också om en pilotstudie över kumulativ miljöpåverkan enligt Symphonymetodik.

Havsplanering

Vi samarbetar också med Ryssland inom vårt arbete med havsplanering. Våra huvudsakliga partners är ERMAK och SEVMORGE som är ansvariga aktörer för havsplaneringen i Ryssland. I vårt uppdrag från regeringen att ta fram förslag till havsplaner så ingår att vi ska samverka med våra grannländer.

Samarbetet handlar främst om att vi utbyter erfarenheter mellan ansvariga myndigheter kring havsplanering och miljöbedömning. Att samarbeta på tjänstemannanivå gör det möjligt för oss att påverka utformning och inriktning av de ryska havsplanerna. Vi kan även hjälpa till att få med en högre grad av miljöhänsyn ur ett Östersjöperspektiv.

Övrigt

Vi har också samarbete med Ryssland inom ramen för de åtgärder som har beslutats för Rysslands nationella genomförande av Helcoms aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan). Vi samarbetar också med Ryssland via Arktiska rådet och Barents råd.

Publicerad: 2016-05-17
Uppdaterad: 2019-03-14
Sidansvarig: Webbredaktion