WaterCoG – internationellt samarbete för att stärka lokal vattenförvaltning

Water Co-Governance, WaterCoG, är ett Interreg-projekt med syfte att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Sverige är ett av fem länder som är med.

I Sverige deltar HaV i projektet tillsammans med Vattenmyndigheten Västerhavet. I Tyskland, Danmark, Storbritannien och Holland finns motsvarande myndigheter och piloter som jobbar med liknande frågor. En viktig del av WaterCoG är kunskapsutbytet länderna emellan.

Projektets första fas genomfördes 2016-2020, och en förlängning genomförs 2020-2021 med fokus på utbildning om första fasens resultat. Det övergripande målet är att stärka samarbetet mellan lokala, regionala och nationella aktörer inom vattenförvaltningen, så att EU:s vattendirektiv kan genomföras på ett bra sätt i medlemsländerna.

På sikt verkar WaterCoG, liksom alla projekt som finansieras av EU:s Interreg North Sea Region, för att förvalta regionens resurser på ett hållbart sätt som skapar fördelar både för människa, djur och natur.

Nyhetsbrev från Water Co-Governance

Vattenmyndighetens webb kan du läsa nyhetsbrev från projektet och även prenumerera själv.

Kontakt och mer info

Mer info och kontaktuppgifter till projektdeltagare i Storbritannien, Danmark, Holland och Tyskland hittar du på WaterCoG:s hemsida.

Anna Ek, projektledare
Havs- och vattenmyndigheten
Tfn: 010-698 60 48, e-post: anna.ek@havochvatten.se

Björn Lagerdahl, projektledare
Vattenmyndigheten Västerhavet
Tfn: 010-224 48 75,
e-post: bjorn.lagerdahl@lansstyrelsen.se

Logotyp

Använd alltid WaterCoG:s logoyp när du presenterar något som är finansierat av projektet. Det gör det mer tydligt att WaterCoG är avsändare, lättare för andra att känna igen oss och ger ett mer professionellt intryck som stärker budskapet. Förutom att vi i avtalet med Interreg har förbundit oss att göra det, hjälper det oss att på sikt öka kännedomen om WaterCoG.

WaterCoG. Logotyp.


Ladda ner logotypen för webbanvändning

Logotypen måste vara minst 66 mm bred. WaterCoG:s roll i sammanhanget ska alltid tydligt framgå när logotypen används. Till exempel om vi är finansiär, medförfattare eller samarbetspartner.