WaterCoG – internationellt samarbete för att stärka lokal vattenförvaltning

Water Co-Governance, WaterCoG, var ett Interreg-projekt 2016-2021 med syfte att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Här hittar du rapporter från projektet samt verktyg för lokal samverkan.

Logotyp

Använd alltid WaterCoG:s logoyp när du presenterar något som är finansierat av projektet. Det gör det mer tydligt att WaterCoG är avsändare, lättare för andra att känna igen oss och ger ett mer professionellt intryck som stärker budskapet. Förutom att vi i avtalet med Interreg har förbundit oss att göra det, hjälper det oss att på sikt öka kännedomen om WaterCoG.

WaterCoG. Logotyp.


Ladda ner logotypen för webbanvändning

Logotypen måste vara minst 66 mm bred. WaterCoG:s roll i sammanhanget ska alltid tydligt framgå när logotypen används. Till exempel om vi är finansiär, medförfattare eller samarbetspartner.