Om WaterCoG

Fem länder deltog i Interreg-projektet 2016-2021. Projektet är nu avslutat. Resultat i form av rapporter och verktyg kommer stödja lokalt åtgärdsarbete framöver.

HaV deltog i projektet tillsammans med Vattenmyndigheten Västerhavet och fyra pilotområden. Från Tyskland, Danmark, Storbritannien och Holland deltog motsvarande myndigheter och piloter som jobbar med liknande frågor. En viktig del av WaterCoG var kunskapsutbytet länderna emellan.

Mer om den svenska delen av projektet hittar du rapporterna. Den internationella webbsidan hittar du här: Water Co-Goverence webbplats WaterCoG, Interreg VB North Sea Region Programme.

Logotyp

Använd alltid WaterCoG:s logoyp när du presenterar något som är finansierat av projektet. Det gör det mer tydligt att WaterCoG är avsändare, lättare för andra att känna igen oss och ger ett mer professionellt intryck som stärker budskapet. Förutom att vi i avtalet med Interreg har förbundit oss att göra det, hjälper det oss att på sikt öka kännedomen om WaterCoG.

WaterCoG. Logotyp.


Ladda ner logotypen för webbanvändning

Logotypen måste vara minst 66 mm bred. WaterCoG:s roll i sammanhanget ska alltid tydligt framgå när logotypen används. Till exempel om vi är finansiär, medförfattare eller samarbetspartner.

Publicerad: 2023-10-10
Sidansvarig: Webbredaktion