FN:s havskonferens 2017

Hitta på sidan

Fiji och Sverige tog initiativ till FN:s havskonferens som ägde rum i New York den 5 – 9 juni 2017. Konferensens fokus låg på mål 14 bland FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. HaV bistod med analysunderlag och arrangerade ett sidoevenemang under konferensen.

Mål nummer 14. Illustration.

Om konferensen

  • Konferensens genomgående tema är hållbarhetsmål 14 i Agenda 2030. Det handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.
  • En viktig del av konferensen är partnerskapsdialogerna där stater, företag och andra intressenter ska komma fram till innovativa lösningar på globala utmaningar.
  • Konferensen ska förhoppningsvis leda till en mellanstatlig politisk deklaration som ska driva på det gemensamma arbetet för hållbara hav.
  • Vi och flera andra myndigheter bistod Regeringskansliet med förberedelser, genomförande, uppföljning och analysunderlag till konferensen.

Rapporter

Samarbeten

Vi tar stöd av IVL Svenska miljöinstitutet för att samla ihop goda exempel på insatser för hållbara hav från svenskt näringsliv. Den 21 mars 2017 arrangerades en workshop där goda exempel visades upp.

Vi samarbetar även med Havsmiljöinstitutet för att dra nytta av kompetens från svenska lärosäten och öka förståelsen för de motsättningar som finns inom hållbarhetsmål 14. Det finns två fokusområden inom samarbetet. Vi vill få en översikt av åtgärder mot övergödning nationellt, regionalt och i utvalda länder internationellt. Samt även samla och analysera åtgärder mot marint skräp, med fokus på utvecklingsländer och små önationer.

Sidoevenemang under Havskonferensen

Den 8 juni 2017 arrangerade Sveriges regering och HaV ett sidoevenemang på temat “Can we achieve SDG 14 without looking upstream?". Starting at the Source to save the sea. Syftet var att belysa vikten av en samordnad förvaltning från källa till hav för att nå målen i Agenda 2030, särskilt mål 6 och 14 om rent vatten och sanitet samt hållbara hav.

Film från sidoevenemanget

Omslagsbild för YouTube-video

Om sidoevenemanget

Sidoevenemanget tar avstamp i de utmaningar som hindrar en effektiv och koordinerad förvaltning av flödet från källa till hav.

Marina kuststaters förvaltning och möjlighet till försörjning, så kallade blå ekonomier, är beroende av aktiviteter som sker inåt land. De ekologiska, ekonomiska och sociala värdena är därmed beroende av samarbete mellan regioner och länder. Både längs kust och inom land.

Deltagare

Flera ministrar deltog och talade, bland andra Sveriges miljöminister Karolina Skog, Tysklands miljöminister Dr. Barbara Hendricks och Seychellernas miljöminister Didier Dogley.

I andra delen av eventet höll Dr. Naoko Ishii från FN:s globala miljöfacilitet ett anförande som följdes åt av tekniska inspel från bland andra IUCN, S2S-plattformen och en riksdagsrepresentant från Miljöpartiet.

Paneldiskussionen modererades av vår generaldirektör Jakob Granit.

Medarrangörer

  • Action Platform Source to Sea/SIWI
  • Indian Ocean Commission
  • the Government of Germany
  • Kemikalieinspektionen
  • SMHI
  • Naturvårdsverket

Goda exempel på förvaltning

Under sidoevenemanget presenterades goda exempel på förvaltning ”från källa till hav”, på nationell och regional nivå. En ambition att bättre förstå hur nationer och regioner kan stödja genomförandet av ”Source to Sea”-åtgärder i ett bredare ekonomiskt perspektiv.

Evenemanget kommer mynna ut i ett antal rekommendationer som kan implementeras av bland annat stater, privata sektorn och andra aktörer för att nå SDG 14 utifrån ett ”källa till hav”-perspektiv.

Publicerad: 2020-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion