Hitta på sidan

Tillståndsprövning enligt gränsälvsöverenskommelsen

Havs- och vattenmyndigheten är sedan 1 juli 2011 utpekad
bevakningsmyndighet enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland.

Myndigheten ska bevaka de allmänna intressen i Sverige som kan påverkas av verksamheter eller åtgärder som vidtas i gränsälvsområdet i Finland. De allmänna intressen som avses är främst gränsöverskridande påverkan på vatten. Även andra gränsöverskridande verkningar kan omfattas.

Myndigheten har rätt att begära kompletterande utredning i ett ärende, bli hörd, föra talan eller överklaga ärenden hos den andra partens domstol eller myndighet.

Myndigheten ska även kungöra, delge och lämna information om ansökningar som kommer in till myndighet eller domstol i Finland och som har gränsöverskridande verkningar på den svenska sidan. Detsamma gäller för domar och beslut.

Publicerad: 2014-12-17
Granskad: 2015-09-11
Sidansvarig: Webbredaktion