Amerikansk blåssnäcka | Physella heterostropha

Amerikansk blåssnäcka är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Physella heterostropha
  • Svenskt namn: amerikansk blåssnäcka
  • Organism: snäckor
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Nordamerika
  • Första fynd i Sverige: oklart, första fynd i Europa: 1927
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Amerikansk blåssnäcka i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion