Apelsinläpp | Rapana venosa

Apelsinläpp är en främmande art som är etablerad i vårt närområde. Arten är potentiellt invasiv.

Fakta

  • Latinskt namn: Rapana venosa
  • Svenskt namn: Apelsinläpp
  • Organism: snäckor
  • Livsmiljö: Marin
  • Ursprung: Sydostasien
  • Potentiellt invasiv: Ja
  • Första fynd i Europa: Oklart. Fynd i Frankrike, 1997
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Apelsinläpp i Artdatabanken
Snäcka. Snäckskalet är orangefärgat på insidan.

Foto: Venosa Holger Krisp CC by 3.0.

Hur känns de igen?

Apelsinläpp är en snäcka som kan bli mellan 67 och 160 mm lång och väga upp till drygt 500 g. Namnet har den fått för den färg i orange som den har runt skalets öppning (se foto).

Hur lever de?

Arten är en rovlevande snäcka som lever på musslor. Små individer borrar hål i skalet på bytesdjuren med sin rasptunga och suger i sig mjukdelarna, medan större individer kväver bytesdjuren genom att ta tag i skalkanterna och täcker dem med slem, varefter de kan sticka in mundelen och äta upp mjukdelarna.

Den blir könsmogna vid 1–3 års ålder och kan bli upp till 18 år i deras ursprungsområden. De fäster äggkapslarna på hårda ytor och efter cirka 14 dagar kläcks de planktonlevande larverna. De tillväxer snabbt och blir 20–40 mm under sitt första levnadsår.

Arten är mycket anpassningsbar till olika miljöer och tål både låga syrenivåer och miljögifter.

Hur kom de hit?

Ännu har inga fynd gjorts i Sverige (2023) men den har hittats på flera ställen i Europa. Man har på andra ställen i världen fått den med sig som en oönskad fripassagerare i både ballastvatten och i transport av mussel- och ostronodlingstillbehör.

Möjliga effekter

Arten är en predator, främst på musslor. I Svarta havet har arten signifikant skadat inhemsk bottenfauna till exempel musslor som Ostrea edulis, Pecten ponticus och Mytilus galloprovincialis. Den har koppling till kollapsen av ostronproduktionen där och har allvarligt skadat musselpopulationerna.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Hindra spridning i svenska vatten

Se till att din båt och utrustning är ren när du förflyttar dig mellan olika vatten.

Publicerad: 2021-03-15
Uppdaterad: 2024-06-07
Sidansvarig: Webbredaktion