Aspen

Aspen är en badplats i Lerums kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Lång sandstrandsremsa med stora grönytor. Lång stenpir med flytbryggor och separat hopptorn.

Kontakta Lerums kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@lerum.seTel: 0302-521000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-16
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt med an­märk­ning
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.9 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-11Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-08Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-30Otjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:00-2.30.03.7Vindriktning 44grader
12:00-2.20.03.6Vindriktning 37grader
15:00-2.00.02.9Vindriktning 25grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger utmed Strandvägen i Lerum. Stranden är ca 250 m lång, och det är långgrunt. Brygga i form av en gammal stenpir, som är förlängd med flytbryggor, samt ett hopptorn Sjön Aspen får sitt vatten från Sävelångens utloppet inte lång från stranden, och avrinning sker vid kraftstationen i Jonsered för vidare ut i Göta älv. Sjön Aspen har en area om 5 km2

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Inga krav på uppdatering då badet har utmärkt kvalitét
  Senast uppdaterad: 2023-04-11
  Uppdaterad av: Henrik Gustafson
  Nästa uppdatering: 20230830

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFritidsenhetenAdress 44380 LerumBesöks­adressBagges Torg LerumTelefon0302-52 20 16E-posthenrik.gustafson@lerum.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöenheten, Sektor SamhällsbyggnadAdress 443 80 LerumBesöks­adressBagges torg, LerumTelefon0302-52 14 64 eller 0302-52 14 92E-postsamhallsbyggnad@lerum.se
  Övrigt
  Hemsidawww.lerum.seTelefon0302-521000E-postkommun@lerum.se