Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget

Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats av länsstyrelsen i Västra Götalands län via Havsmiljöanslaget.

Sammanfattning av rapporten

Projektets syfte var att genomföra en vidareutveckling och tillämpning VeVa för att analysera VA-scenarier på kommunnivå med bedömningar av fosfor- och kvävebelastning till havet, potentiell återföring av näring i restprodukter samt årskostnad.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion