Vatten- och avloppsplanering

Hitta på sidan

Vi har samlat konkreta råd om hur du kan komma igång med vatten- och avloppsplanering. Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelser.

Vägledning för kommunal VA-planering

Publicerad: 27 januari 2014

Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelserna.

Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelser.

Ökade krav på kommunen

Målet med vattenförvaltningen är att alla vatten ska ha god status. Klimatförändringar, ökade miljökrav och föråldrade anläggningar innebär ökade krav på kommunerna och deras vatten- och avloppsverksamhet. Därtill kan små avloppsanläggningar som inte ingår i kommunens ansvar orsaka miljö- och hälsoproblem.

Konkreta råd

Vägledningen ger konkreta råd om hur va-planeringen kan komma igång. Den föreslår en stegvis planeringsprocess, beskriver de olika stegen och vilka styrdokument som behövs.

Värdet av god kommunikation

En förutsättning för en lyckad VA-planering är att det finns en god kommunikation mellan politiker och tjänstemän från olika enheter inom kommunen. Det finns också ett stort värde i att samverka med länsstyrelser och grannkommuner för att lösa problem och utbyta erfarenheter.

Så har vägledningen tagits fram

Vägledningen är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. I arbetet har också deltagit en arbetsgrupp med representanter från Tyréns, Ecoloop, Svenskt Vatten, SKL, länsstyrelserna och vattenmyndigheterna. 

Publicerad: 2014-01-17
Uppdaterad: 2017-01-31
Sidansvarig: Webbredaktion