Frågor och svar om små avlopp

Hitta på sidan

Vi har samlat vanliga frågor och svar inom området små avlopp. För mer information se:

Handläggning vid prövning

Handläggning vid tillsyn

Markbäddar och infiltrationer

Minireningsverk

Biodammar

Hälso- och smittskydd

Bad-, disk- och tvättavloppsvatten

Fosforfällning

Torra toalettlösningar

Slam

Miljösanktionsavgift

Kretslopp och resurshållning

Övriga frågor

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion