M 5910-16 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5910-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2017-06-28
Kommun: Uddevalla

Slutsats

Högre än hög skyddsnivå krävdes eftersom utsläppen skulle ske till en mycket känslig övergödd recipient.

Sammanfattning