Ska du anlägga ett avlopp rekommenderar vi att du börjar med att läsa vår information till fastighetsägare.

Vägledningar för prövning och tillsyn

Vägledningar för prövning och tillsyn innehåller allmänna råd, handbok för allmänna råd, dokument för tillsynsvägledning och faktablad. Några av de viktigaste vägledningsdokumenten är:

  1. Allmänna råd
  2. Handbok till allmänna råd
  3. Prövning av små avlopp
  4. Effektiv tillsyn av små avlopp
  5. Översikt över juridiken kring vatten och avlopp

Regeringsuppdrag och ändrade regler

Vi lämnade hösten 2016 ett förslag till regeringen på ändrade regler om små avloppsanläggningar samt en konsekvensutredning.

Frågor och svar

Har du frågor om små avlopp? Börja med att titta på vår sida med frågor och svar inom områdena prövning, tillsyn, teknik och avfall.

Nyhetsbrev

Om du vill hålla koll på nyheter, ny kunskap, goda exempel, aktuella rättsfall och kurser om små avlopp prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Domar och yttranden

Vi har samlat referat över ett antal vägledande domar om små avloppsanläggningar.

Vi yttrar oss i remisser och ärenden som rör små avlopp. Här är ett urval av våra yttranden.

Dokumentation och rapporter

Under dokumentation och rapporter har vi samlat våra och andras rapporter och annan information. Du kan även hitta dokumentation från seminarier och temadagar som vi har anordnat.

Finansieringsmöjligheter för projekt

Här kan du se vilka projekt inom små avlopp som fick stöd under 2017.

Vatten- och avloppsplanering

För vatten- och avloppsplanering har vi en särskild sida där du bland annat hittar den vägledning som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram för att ge kommuner konkreta råd om hur de kan komma igång.

Vi har även tagit fram en översikt över juridiken kring vatten och avlopp.

Kretslopp

I arbetet med åtgärder på de små avloppen finns en stor potential att skapa lokala kretslopp av växtnäring. Ett flertal kommuner har banat vägen med teknikutveckling och lokala samarbeten för att sluta kretsloppet.

Här hittar du goda exempel på kretsloppsarbete.

Ansvarsfördelning mellan myndigheter

Flera myndigheter är inblandade i frågor som rör avlopp. Vi ansvarar för tillsynsvägledning för små avlopp (dimensionerade för upp till 200 personer). Vi har samlat information om vem som ansvarar för vad.