Vem gör vad i frågor som gäller små avlopp?

Hitta på sidan

Flera myndigheter är inblandade i frågor som rör avlopp. Vi ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller små avlopp som är dimensionerade för upp till 200 personer.

Kommunen

Kommunen ger tillstånd och gör tillsyn på små avloppsanläggningar.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna vägleder regionalt i länet. Om en kommun behöver vägledning gällande tillsyn eller prövning bör kommunen därför i första hand ställa dessa frågor till den egna länsstyrelsen.

Havs- och vattenmyndigheten

Vi ansvarar för tillsynsvägledning för små avloppsanläggningar.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket vägleder länsstyrelser, kommuner och verksamhetsutövare om större reningsverk och avfall. Vägledning för VA på Naturvårdsverkets hemsida.

Boverket

Boverket vägleder i frågor om CE-märkning av avloppsprodukter.

Konsumentverket

Konsumentverket tar emot anmälningar om vilseledande marknadsföring eller oskäliga avtalsvillkor. För personlig upplysning om vilka rättigheter du har som konsument kan du kontakta Hallå Konsument eller din kommunala konsumentvägledning.

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2021-02-19
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information