Information till fastighetsägare om små avlopp

Hitta på sidan

Små avloppsanläggningar behöver skötas om och ses över för att fungera. Som fastighetsägare har du ansvar för att ditt avlopp fungerar som det ska och att du följer villkoren i avloppsanläggningens tillstånd. Titta till din avloppsanläggning och gör åtgärder tidigt. Då förlänger du dess livslängd och sparar samtidigt pengar.

Står du i begrepp att inrätta en helt ny avloppsanläggning eller göra förändringar i en befintlig anläggning så behöver du kontakta din kommun eftersom det kan krävas ett tillstånd eller en anmälan. Andra myndigheter som hanterar frågor om små avloppsanläggningar kan du läsa mer om på sidan Vem gör vad när det gäller små avloppsanläggningar.

Otillräcklig rening leder till övergödning och smittspridning

Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avloppsanläggningar bidrar till övergödningen av våra vatten. Det innebär också en risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas.

Av de cirka 720 000 fastigheter som har små avloppsanläggningar med vattentoalett ansluten har så många som 180 000 bara en slamavskiljare utan någon egentlig rening. För ytterligare cirka 74 000 saknas uppgifter om reningsteknik och de är därmed troligen av enklare slag.

Uppgiften om antalet anläggningar är hämtad från:

Information om små avloppsanläggningar

Här har vi samlat bra information för dig som har en fastighet med egen avloppsanläggning.

 1. Omslag till 8 steg till nytt avlopp

  Publiceringsår: 2017

  Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

 2. Omslag till Konsumentrådgivning för enskilt avlopp

  Publiceringsår: 2017

  En kortfilm med tips och råd för den som behöver anlita hantverkare och markentreprenörer för sitt avlopp.

 3. Omslag till Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp

  Publiceringsår: 2019

  Här listas toaletter och avloppsanläggningar som finns på den svenska marknaden. För varje produkt redovisas kostnad, tekniska fakta och skötselbehov. För varje avloppsanläggning listas dessutom leverantörens uppgifter om vilken skyddsnivå anläggningen klarar.

 4. Omslag till Gemensamt avlopp - så kan det gå till

  Publiceringsår: 2015

  Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra fastigheter i närheten.

 5. Omslag till Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

  Publiceringsår: 2014

  Broschyren hjälper fastighetsägaren att bedöma om den egna avloppsanläggningen fungerar som den ska eller om den behöver åtgärdas.

 6. Omslag till Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp

  Publiceringsår: 2012

  Klarlägg status på vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning. Det ligger i både säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd och i värsta fall tvister.

 7. Omslag till Enskilt avlopp, vilken teknik passar dina förutsättningar?

  Publiceringsår: 2011

  Broschyren syftar till att hjälpa fastighetsägaren i sitt val av teknik, dessutom beskrivs vad man bör tänka på när man ska anlägga enskilt avlopp, samt förklaringar till en del begrepp.

 8. Omslag till Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

  Publiceringsår: 2009

  Det här häftet riktar sig till dig som ska anlägga en enskild avloppsanläggning eller som har en avloppsanläggning som behöver åtgärdas. Här beskrivs kortfattat de lagar och regler som rör enskilda avlopp. Detaljerna kan variera från kommun till kommun, så börja alltid med att kontakta miljökontoret i din kommun när du ska anlägga eller åtgärda en enskild avloppsanläggning.

 9. Omslag till Klara besked om små avlopp

  Publiceringsår: 2009

  Informationsmaterial om enskilda avlopp, riktat till politiker i till exempel mijönämnder.

Publicerad: 2013-11-28
Uppdaterad: 2023-02-09
Sidansvarig: Webbredaktion