Klara besked om små avlopp

Informationsmaterial om enskilda avlopp, riktat till politiker i till exempel mijönämnder.

Om dokumentet

Detta häfte vänder sig i första hand till ledamöterna i de kommunala nämnder som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken. Häftet är avsett att vara en kortfattad vägledning, som ett första stöd vid hanteringen av tillstånds- och tillsynsärenden rörande små avlopp.

Publicerad: 2017-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion