Nyhetsbrev om små avlopp

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten har ett vägledningsansvar inom området enskilda avlopp, och ska i första hand tillsynsvägleda länsstyrelserna i dessa frågor. 

Nyhetsbrevet innehåller bland annat nya frågor och svar om små avloppsanläggningar, referat av domar samt tips om nya rapporter och konferenser. Informationen riktar sig främst till kommuner och länsstyrelser men kan även vara relevant för andra inom branschen.

Nyheter

 • 2021-12-09
  I årets sista nyhetsbrev kan du läsa om digitaliseringsprojektet för små avloppsanläggningar, dessutom får du en tillbakablick i toalettens historia.
 • 2021-09-01
  Jobbar du på miljöförvaltning? Hjälp oss gärna genom att svara på enkäten om teknikfördelning. Vi påminner också om att vi har tagit fram mallar för informationsblad till ansökan och det finns utbildningar både i GIS-stödet oh Vattenwebb att anmäla sig till. I detta nyhetsbrev kan du även läsa om de globala målen för vatten och sanitet och nya SGU-rapporter om grundvatten.
 • 2021-07-01
  Det sista nyhetsbrevet innan semestern innehåller bland annat fyra nya domar från Mark- och miljööverdomstolen samt ett yttrande från HaV om provtagning av anläggning med moduler.
 • 2021-03-25
  Denna gång kan du bland annat läsa om tre nya domar om små avlopp, Vattenmyndigheternas samråd om nytt åtgärdsprogram, CE-märkning, digitalisering av uppgifter om små avlopp och nyheter om standardarbete från SIS.
 • 2020-11-13
  Denna månad kan du läsa om nya rapporter och vägledningar, samt informationsblad som HaV tagit fram för att göra ansökan och anmälan om avlopp lättare för till exempel fastighetsägare.
 • 2020-09-23
  I september månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om två aktuella domar från Mark- och miljödomstolen, nya standarder från SIS och hur man jobbar med små avloppsanläggningar i USA.
 • 2020-07-03
  I juli månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om konsumenträtt, nytt material för att utveckla e-tjänst för ansökan och att få känner till att ROT-avdrag medges för enskilt avlopp.
 • 2020-05-07
  Här kommer maj månads nyhetsbrev som handlar om projektet Smartare miljöinformation, webbutbildning i GIS-stöd och en ny rapport.
 • 2020-03-25
  Denna gång skickar vi ut nyhetsbrevet om små avloppsanläggningar till alla kommuner för att uppmärksamma möjligheten att prenumerera på det. I nyhetsbrevet informerar vi bland annat om utbildningar, nya rättsfall, frågor och svar, rapporter.
 • 2020-01-29
  I årets första nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vår dag om små avloppsanläggningar, nya referat av två domar, en ny rapport och om hur arbetet med en nationell e-tjänst fortsätter under 2020.
 • 2019-12-05
  Denna månad berättar vi om fortsatta träffar om den nya vägledningen för prövning av små avlopp på länsstyrelserna och på HaV och om nya intressanta rapporter.
 • 2019-10-02
  I oktobers nyhetsbrev berättar vi om vår nya vägledning för prövning som nu finns på vår webb. Länsstyrelserna kommer i höst att ha informationsträffar i sina län kring denna.
 • 2019-05-16
  Nu finns det uppdaterade frågor och svar på vår hemsida, nytt referat, nya rapporter och dokumentation från konferensen "Vatten, avlopp och kretslopp"
 • 2019-02-19
  I detta utskick kan du bland annat läsa om vägledning på remiss, ny fråga och svar, nytt referat på dom, ny rapport och utbildningar i Gis-stödet.
 • 2018-09-20
  I september månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nya utbildningar, projekt, rapporter och vårt svar på en debattartikel om små avlopp i Svenska Dagbladet.
 • 2018-06-15
  I juni månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om en ny sida om GIS-stödet, en fråga och svar om miljösanktionsavgift och slutbetänkande från utredningen Hållbara vattentjänster.
 • 2018-05-22
  Vi vill informera dig om en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) som kommer att gälla från och med den 25 maj.
 • 2018-04-18
  I aprils nyhetsbrev om små avlopp kan du bland annat läsa om en ny rapport om servicerapportering på hemsidan, LOVA-projekt och GIS-stödet.
 • 2018-03-20
  I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nya referat och om att Länsstyrelsen tar över GIS-stödet.
 • 2017-12-19
  I månadens nyhetsbrev berättar vi hur vi bemött SD:s kritik i medierna, vi berättar om nya rapporter på gång, smartare miljöinformation och påminner om anmälan till Nationella konferensen 2018


Prenumerera på nyhetsbrevet

Kryssa i rutan och fyll i din e-postadress nedan om du vill ha ett mejl varje gång vi publicerar ett nytt nyhetsbrev.

Prenumeration:

Ta bort prenumeration

Ange din e-postadress och klicka på Ta bort om du vill ändra dina prenumerationsinställningar. Avmarkera rutan framför "Nyhetsbrev" och tryck på "Spara".

Publicerad: 2014-08-12
Uppdaterad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion