Nyhetsbrev om små avlopp

Hitta på sidan

Nyhetsbrevet innehåller bland annat nya frågor och svar om små avloppsanläggningar, referat av domar samt tips om nya rapporter och konferenser. Informationen riktar sig främst till kommuner och länsstyrelser men kan även vara relevant för andra inom branschen.

Nyheter

 • 2023-11-16

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat inbjudan till ett webbinarium om drift- och underhållsinstruktion samt länkar till nya rapporter om små av...

 • 2023-07-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länk till några nya rapporter och en inbjudan till ett webbinarium om småskalig reningsteknik.

 • 2023-06-19

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar på vår webbplats, två nya domar från Mark- och miljödomstolen, fyra nya rappo...

 • 2023-02-23

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar av våra Frågor & Svar om små avlopp, nyheter från andra centrala myndigheter ...

 • 2022-12-16

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat ett antal nya rapporter om avloppsanläggningar, information om förslaget till nytt Avloppsdirektiv och lit...

 • 2022-10-18

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat inbjudan till 1-timmes-webbinarier på tema tillsyn och information om nya rapporter om små avlopp.

 • 2022-10-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat reviderad vägledning för tillsyn, uppdaterad vägledning om prövning, ny SVU rapport samt information och l...

 • 2022-07-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat senaste nytt från riksdag och regering, en ny dom från mark- och miljööverdomstolen, information om nya av...

 • 2022-03-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länkar till fyra nya projektrapporter, en dom från Mark- och miljööverdomstolen, information om den nation...

 • 2021-12-09

  I årets sista nyhetsbrev kan du läsa om digitaliseringsprojektet för små avloppsanläggningar, dessutom får du en tillbakablick i toalettens historia.

 • 2021-09-01

  Jobbar du på miljöförvaltning? Hjälp oss gärna genom att svara på enkäten om teknikfördelning. Vi påminner också om att vi har tagit fram mallar fö...

 • 2021-07-01

  Det sista nyhetsbrevet innan semestern innehåller bland annat fyra nya domar från Mark- och miljööverdomstolen samt ett yttrande från HaV om provta...

 • 2021-03-25

  Denna gång kan du bland annat läsa om tre nya domar om små avlopp, Vattenmyndigheternas samråd om nytt åtgärdsprogram, CE-märkning, digitalisering ...

 • 2020-11-13

  Denna månad kan du läsa om nya rapporter och vägledningar, samt informationsblad som HaV tagit fram för att göra ansökan och anmälan om avlopp lätt...

 • 2020-09-23

  I september månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om två aktuella domar från Mark- och miljödomstolen, nya standarder från SIS och hur man jobb...

 • 2020-07-03

  I juli månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om konsumenträtt, nytt material för att utveckla e-tjänst för ansökan och att få känner till att R...

 • 2020-05-07

  Här kommer maj månads nyhetsbrev som handlar om projektet Smartare miljöinformation, webbutbildning i GIS-stöd och en ny rapport.

 • 2020-03-25

  Denna gång skickar vi ut nyhetsbrevet om små avloppsanläggningar till alla kommuner för att uppmärksamma möjligheten att prenumerera på det. I nyhe...

 • 2020-01-29

  I årets första nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vår dag om små avloppsanläggningar, nya referat av två domar, en ny rapport och om hur arbetet...

 • 2019-12-05

  Denna månad berättar vi om fortsatta träffar om den nya vägledningen för prövning av små avlopp på länsstyrelserna och på HaV och om nya intressant...

 • 2019-10-02

  I oktobers nyhetsbrev berättar vi om vår nya vägledning för prövning som nu finns på vår webb. Länsstyrelserna kommer i höst att ha informationsträ...

 • 2019-05-16

  Nu finns det uppdaterade frågor och svar på vår hemsida, nytt referat, nya rapporter och dokumentation från konferensen "Vatten, avlopp och kretslopp"

 • 2019-02-19

  I detta utskick kan du bland annat läsa om vägledning på remiss, ny fråga och svar, nytt referat på dom, ny rapport och utbildningar i Gis-stödet.

 • 2018-09-20

  I september månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nya utbildningar, projekt, rapporter och vårt svar på en debattartikel om små avlopp i Sve...

 • 2018-06-15

  I juni månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om en ny sida om GIS-stödet, en fråga och svar om miljösanktionsavgift och slutbetänkande från utr...

 • 2018-05-22

  Vi vill informera dig om en ny EU-förordning om behandling av personuppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) som kommer att gälla från och med den ...

 • 2018-04-18

  I aprils nyhetsbrev om små avlopp kan du bland annat läsa om en ny rapport om servicerapportering på hemsidan, LOVA-projekt och GIS-stödet.

 • 2018-03-20

  I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nya referat och om att Länsstyrelsen tar över GIS-stödet.

 • 2017-12-19

  I månadens nyhetsbrev berättar vi hur vi bemött SD:s kritik i medierna, vi berättar om nya rapporter på gång, smartare miljöinformation och påminne...

Prenumerera på nyhetsbrevet

Kryssa i rutan och fyll i din e-postadress nedan om du vill ha ett mejl varje gång vi publicerar ett nytt nyhetsbrev.

Prenumeration:

Ta bort prenumeration

Ange din e-postadress och klicka på Ta bort om du vill ändra dina prenumerationsinställningar. Avmarkera rutan framför "Nyhetsbrev" och tryck på "Spara".

Publicerad: 2014-08-12
Uppdaterad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion