Nyhetsbrev små avlopp april 2018

I aprils nyhetsbrev om små avlopp kan du bland annat läsa om en ny rapport om servicerapportering på hemsidan, LOVA-projekt och GIS-stödet.

Ny fråga och svar om miljösanktionsavgifter

Nu finns en ny FAQ om miljösanktionsavgifter som med stöd i några domar besvarar frågan när en avloppsanläggning anses vara inrättad.

Ny rapport om servicerapportering på hemsidan

IVL har genomfört ett projekt som syftade till ett gemensamt ställningstagande avseende grundläggande krav på servicerapporters innehåll för att garantera avloppsanläggningar funktion. Projektet undersökte också vilket av de tre alternativen:

 • möjlighet till anpassning av DiWa
 • utveckling av befintliga kommunala ärendehanteringssystem
 • framtagande av nytt system

som är lämpligast att arbeta vidare med och som är förenligt med svensk reglering och svenska behov på servicerapportering.

Projektets slutsats var att det finns intresse, behov och möjligheter att skapa ett enkelt webbaserat centralt servicerapporteringssystem som kan ta in data från befintliga ärendehanteringssystem. Detaljnoggrannhet i servicerapporteringen föreslås baserat på samsyn kring ett exempel från Norge som presenterades under workshopen inom projektet.

LOVA-projekt

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet. Den innebär att det går att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade områden.

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Länsstyrelsen bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag. För de flesta län har detta datum redan passerat men det är bra att redan nu börja planera för nästa års ansökningar.

I HaV:s projektkatalog hittar du de LOVA-projekt som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget och där kan även de avloppsrelaterade projekten sorteras ut. Projekt som kan tjäna som inspiration för kommande ansökningar är:

 • LOVAnde möjligheter för kretsloppsanpassning av små avlopp, Hässleholms kommun
 • Inventering av enskilda avlopp inom avrinningsområde till övergödda vattendrag i Piteå, Piteå kommun
 • Att inventera enskilda avloppsanläggningar inom delar av Sävsjö kommun, Sävsjö kommun
 • Avloppsinventering Storfors, Storfors kommun
 • Loftaån-åtgärder för minskat näringsläckage, Västerviks kommun
 • Kretsloppsavloppsanläggning Töreboda, Töreboda kommun
 • VA-rådgivning med kretslopp, Tanums kommun

Nytt om GIS-stödet

I det förra nyhetsbrevet fanns information om hur du når GIS-stödet. Länsstyrelsen har nu kompletterat med nya länkar till WMS-tjänsterna:

Geologisk risk

 • GR1_Geologisk_risk
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/GR1_Geologisk_risk/MapServer/WMSServer

Hälsoskydd

 • HS1_Risk_sma_avlopp_halsoskydd
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/HS1_Risk_sma_avlopp_halsoskydd/MapServer/WMSServer
 • HS11_Risk_paverkan_grundvatten
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/HS11_Risk_paverkan_grundvatten/MapServer/WMSServer
 • HS111_Risk_paverkan_allman_grundvattentakt
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/HS111_Risk_paverkan_allman_grundvattentakt/MapServer/WMSServer
 • HS112_Risk_paverkan_enskilda_vattentakter
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/HS112_Risk_paverkan_enskilda_vattentakter/MapServer/WMSServer
 • HS12_Risk_paverkan_ytvatten
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/HS12_Risk_paverkan_ytvatten/MapServer/WMSServer
 • HS121_Risk_paverkan_allman_ytvattentakt
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/HS121_Risk_paverkan_allman_ytvattentakt/MapServer/WMSServer
 • HS122_Risk_paverkan_badplats
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/HS122_Risk_paverkan_badplats/MapServer/WMSServer

Lokal retentionspotential

 • LR1_Lokal_retentionspotential
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/LR1_Lokal_retentionspotential/MapServer/WMSServer

Kväve

 • N1_Risk_sma_avlopp_kvave
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/N1_Risk_sma_avlopp_kvave/MapServer/WMSServer
 • N11_Risk_paverkan_kustvatten
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/N11_Risk_paverkan_kustvatten/MapServer/WMSServer
 • N111_Risk_kanslighet_belastning
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/N111_Risk_kanslighet/MapServer/WMSServer
 • N12_Risk_paverkan_specifikt_vatten
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/N12_Risk_paverkan_specifikt_vatten/MapServer/WMSServer
 • N13_Risk_paverkan_enskild_grundvattentakt
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/N13_Risk_paverkan_enskild_grundvattentakt/MapServer/WMSServer
 • N131_Risk_lokal_paverkan_sammanhangande_bebyggelse
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/N131_Risk_lokal_paverkan_sammanhangande_bebyggelse/MapServer/WMSServer

Fosfor

 • P1_Risk_sma_avlopp_fosfor
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/P1_Risk_sma_avlopp_fosfor/MapServer/WMSServer
 • P11_Risk_paverkan_vatten_inom_DARO
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/P11_Risk_paverkan_vatten_inom_DARO/MapServer/WMSServer
 • P111_Risk_kanslighet
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/P111_Risk_kanslighet_belastning/MapServer/WMSServer
 • P12_Risk_paverkan_specifikt_vatten
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/P12_Risk_paverkan_specifikt_vatten/MapServer/WMSServer
 • P121_Risk_lokal_paverkan_vatten_skyddat_omrade
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/P121_Risk_lokal_paverkan_vatten_skyddat_omrade/MapServer/WMSServer
 • P122_Risk_lokal_paverkan_vatten_sammanhangande_bebyggelse
  https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/hav/P122_Risk_lokal_paverkan_vatten_sammanhangande_bebyggelse/MapServer/WMSServer

(Koordinatsystem som stöds i WMS-tjänsterna är:
EPSG:4326, EPSG:3395, EPSG:3857, EPSG:3006, EPSG:3007, EPSG:3008, EPSG:3009, EPSG:3010, EPSG:3011, EPSG:3012, EPSG:3013, EPSG:3014, EPSG:3015, EPSG:3016, EPSG:3017, EPSG:3018)

Länsstyrelsen har tagit över GIS-stödet för bedömning av skyddsnivåer och de gamla länkarna som finns i handledningen fungerar därför inte längre. En ny informationswebbsida för GIS-stödet håller på att färdigställas och beräknas vara klar den 29 maj. Tills informationswebbsidan och en uppdaterad handledning med nya länkar finns på plats kan du använda dig av informationen här nedan för att nå GIS-stödet.

Kontaktpersoner på länsstyrelsen är Henrik Lundqvist (Henrik.Lundqvist@lansstyrelsen.se) och Elisabeth Johansson (Elisabeth.J.Johansson@lansstyrelsen.se).

Vill du få en översikt över alla karttjänster och webbGIS så är det följande länk som gäller: https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/?query=901451114_GeodataKatalogen_AdvancedUser_urlparam&site=AdvancedUser&loc=sv

Där finns en egen karttjänst som visar alla lager: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=526cda0ab54e4563b0b7d54c2b33e7d9

I katalogen finns information om varje enskilt skikt samt länkar till karttjänster om man vill importera dessa i egna GIS (WMS-tjänst eller MapService REST-tjänst).

Klickar du på WMS-ikonen så får du en visning av skiktet i kartlösningen i geodatakatalogen.

Skärmdump karttjänst.

För att visa karttjänsterna i VISS gamla kartlösning så kan du lägga till dem via WMS-dialogen under skruvmejseln och skiftnyckeln.

Skärmdump karttjänst.

Du får då kopiera WMS-länken från skiktet i geodatakatalogen i nedanstående bild.

Skärmdump karttjänst.

Väl tillagt i VISS så kan du reglera transparensen med hjälp av dragreglaget för skiktet.

Skärmdump karttjänst.

Dokumentation från VAK

HaV deltog på konferensen Vatten avlopp och kretslopp och pratade om vad som händer på HaV och HaV:s syn på kretslopp, presentationerna hittar du här.

Publicerad: 2018-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion