Gemensamt avlopp – så kan det gå till

Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra fastigheter i närheten.

Sammanfattning av rapporten

Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra fastigheter i närheten.

Foldern vänder sig även till tjänstemän och politiker i kommuner, för att underlätta åtgärdsarbete med utsläpp av avloppsvatten från fastigheter som inte är anslutna till kommunal avloppsvattenrening. Gemensamt avlopp innebär att två eller flera fastighetsägare går samman för att gemensamt bygga och driva en anläggning för att ta hand om fastigheternas avloppsvatten.

Det är alltså de inblandade fastighetsägarna som är ansvariga och inte kommunen. Kommunens roll är att fastställa och övervaka villkoren för utsläpp av renat avloppsvatten och hur hela anläggningen drivs. En anläggning består ofta av ledningssystem, ibland pumpstationer och alltid av en reningsanläggning för avloppsvattnet innan det släpps ut till recipienten.

Innehållet i foldern fokuserar på arbetet med att få till stånd en anläggning för gemensamt avlopp. Olika organisationsformer berörs liksom vilken lagstiftning som gäller. För- och nackdelar med olika reningsteknik berörs bara översiktligt.

Foldern är ursprungligen framtagen av JTI i ett uppdragsprojekt 2006. Detta är en reviderad version från 2015. Avsnitt med tidsbundet innehåll som inte uppdaterats är märkta med årtal 2006.

Publicerad: 2017-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion