Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Det här häftet riktar sig till dig som ska anlägga en enskild avloppsanläggning eller som har en avloppsanläggning som behöver åtgärdas. Här beskrivs kortfattat de lagar
och regler som rör enskilda avlopp. Detaljerna kan variera från kommun till kommun, så börja alltid med att kontakta miljökontoret i din kommun när du ska anlägga eller åtgärda en enskild avloppsanläggning.

Om dokumentet

Skriften är en översiktlig genomgång av lagar och regler för små avlopp och informationen är till viss del generaliserad. För exakta uppgifter om vad som gäller i en viss situation bör du alltid kontakta miljökontoret i din kommun. Vi har valt att kalla kommunens kontor som hanterar enskilda avlopp för miljökontor och den politiska nämnden för miljönämnd, även om det kan heta något annat i din kommun.

Formellt är det miljönämnden som är tillstånds- och tillsynsmyndighet. Det är dock miljökontoret som handlägger avloppsärenden och som i de flesta fall fattar beslut om tillstånd för enskilda avlopp på uppdrag av miljönämnden. Därför har vi valt att hänvisa till miljökontoret i häftet.

Publicerad: 2017-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion