Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Broschyren hjälper fastighetsägaren att bedöma om den egna avloppsanläggningen fungerar som den ska eller om den behöver åtgärdas.

Om broschyren

Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning
eller om den behöver åtgärdas? Du som har ett rött eller gult avlopp
bör se över detta för att inte belasta miljön i onödan.

Grönt avlopp

  • Slamavskiljare/3-kammarbrunn ansluten till en nyare fungerande infiltration eller markbädd.
  • Annan godkänd anläggning, t ex WC med extremt liten spolvattenmängd ansluten till sluten tank.
  • Anläggningen har skriftligt tillstånd från kommunen.

Gult avlopp

  • Anordningen ansluten till infiltration eller markbädd med dålig genomströmning.
  • Anläggningen är äldre än 20 år.

Rött avlopp

  • Anordningen saknar tillstånd.
  • Slamavskiljare (1, 2 eller 3-kammarbrunn) som saknar efterföljande rening, avloppsvattnet leds till dike, å, täckdike/dräneringsrör eller stenkista.
Publicerad: 2017-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion