Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten

Dessa allmänna råd träder i kraft den 30 maj 2016. 

Bemyndigande:

 3 kap. 5 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Ikraftträdande:

2016-05-30

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

1

HVMFS 2016:17PDF

Ursprunglig utgåva

 

Publicerad: 2016-05-17
Uppdaterad: 2015-01-21
Sidansvarig: Webbredaktion