Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp

Klarlägg status på vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning. Det ligger i både säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd och i värsta fall tvister.

Sammanfattning av informationsbladet

Du som köper
Enskild brunn och avlopp omfattas av din undersökningsplikt, men ingår normalt inte i en överlåtelsebesiktning. Du måste därför själv ta reda på vatten och avloppsanläggningarnas status inför husköp.

Ta hjälp av frågorna i detta blad.

Du som säljer
Sammanställ de handlingar du har såsom: Tillstånd från kommunen, teknisk dokumentation, ritningar, dricksvattenprov och skötselråd för vatten- och avloppsanläggningarna som underlag för köparen.

Publicerad: 2017-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion