Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp

Här listas toaletter och avloppsanläggningar som finns på den svenska marknaden. För varje produkt redovisas kostnad, tekniska fakta och skötselbehov. För varje avloppsanläggning listas dessutom leverantörens uppgifter om vilken skyddsnivå anläggningen klarar.

Om marknadsöversikten

I marknadsöversikten listas produkter för enskilt avlopp och du får även veta en del om vad du bör tänka på när du anlägger avlopp. Information om vanliga infiltrationsanläggningar och markbäddar hittar du inte här.

För mer information kring dessa lösningar, kontakta till exempel en entreprenör eller avloppskonsult. För mer information om vilken teknik som passar på just din tomt, se broschyren Enskilt avlopp – Vilken teknik passar dina förutsättningar?

Publicerad: 2017-02-06
Uppdaterad: 2020-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion